Veriaci z Breziny putovali po Ukrajine

Košice, 18. jún (TSKE) Pútnicke miesta na Ukrajine navštívili 12.– 14. júna veriaci z farnosti Brezina a filiálných obcí Kazimír a Byšta. Prvou zastávkou púte bol monastier otcov studitov v Univskej lavre pri Ľvove. Tu mohli pútnici bližšie spoznať život východných mníchov, ktorí svoj čas venujú modlitbe, práci a ľuďom, ktorí tu prichádzajú pre duchovnú pomoc. V nasledujúci deň navštívili mesto Ľvov a jeho chrámy. Mali aj možnosť pozrieť si celé mesto z vyhliadkovej veže mestskej radnice. Zavŕšením púte bola Zarvanica pri Ternopile, kde veriaci spoznali históriu Zarvanickej čudotvornej ikony Matky Božej. Osobite na pútnikov zapôsobilo stretnutie s vladykom Vasiľom Semenjukom, Ternopiľským metropolitom, ktorý ich pozdravil a každému pútnikovi udelil svoje požehnanie.

TSKE informoval Marta Krajňaková.
Foto: Marta Krajňaková