Veriaci z Choňkoviec putovali do Zarvanice a Ternopoľa

Košice, 1. august (TSKE) Po druhýkrát sa 21. – 26. júla konala púť veriacich z choňkovskej farnosti do Zarvanice, mariánskeho pútnického miesta na Ukrajine.

V miestnom duchovnom centre ich privítal mitrát otec Volodymir Firman. Prezreli si areál centra, prešli zastaveniami Krížovej cesty a v čase osobného voľna sa stíšili v súkromných modlitbách, ku ktorým pútnikov vyzýval aj sprievodca otec Andrij Šalaj. Upozornil na význam slov „buď vôľa tvoja“, ktorými uzatvárali svoje prosby i poďakovania.

V nasledujúci deň sa stretli s metropolitom Vasiľom Semeňukom, ktorý ich privítal slovami: „Prišli ste k Matke, ktorá Vás čaká. Dajte jej všetko, čo Vás ťaží, trápi, ale aj radosti a bôle.“ Každému z pútnikov osobitne udelil požehnanie. Popoludní zas po modlitbe pútnici mohli vstúpiť do kúpeľa sv. Anny. Večer ich pozdravil poslanec národnej rady v Kyjeve Mykola Lyushnyak a starosta Danylo Buhai.

Streda bola spojená návštevou Ternopoľa a plavbou po jazere. Záver púte patril telesnému oddychu v Užanských kúpeľoch, kde sa účastníci púte zrekreovali.


TSKE informoval Jozef Fabišík.
Foto: Jozef Fabišík