Vladyka Milan Chautur posvätil novú mozaiku v Spišskej Novej Vsi

Košice, 4. december (TSKE) Vo farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi posvätil 2. decembra košický eparcha Milan Chautur CSsR mozaiku Mandylion, ikonu Kristovej tváre, ktorá je umiestnená na priečelí farskej cerkvi. Ikonu vytvoril otec Kamil Dráb CSsR, ikonopisec a zakladateľ Centro Arte. Následnej svätej liturgii predsedal vladyka Milan za účasti kazateľa slávnosti vladyku Mariána Andreja Pacáka CSsR, torontského eparchu z Kanady.

Ten v kázni veriacich vyzval k nadobúdaniu Kristovej tváre. Vysvetlil, že dnešný človek je zničený relativizáciou morálnych autorít, konzumom a hľadaním vlastnej realizácie v idoloch tohto sveta. Vzrast a pevnosť je však možné získať zo vzťahu s Kristom, v ktorom sa človek stáva Božím synom. Upozornil, že jedine v utváraní tohto vzťahu sa človek naučí rozlišovať skutočnú krásu, dobro, pravdu a Svätý Duch ho bude viesť ku konaniu v súlade s Božou vôľou.

Slávnostnú archijerejskú liturgiu spevom sprevádzal spišskonovoveský zmiešaný chrámový zbor Megalinarion.

TSKE informoval M. B.