Vladyka Milan Chautur posvätil v Družstevnej pri Hornáde nové ikony

Košice, 2. október (TSKE) Vo sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v úvode svätej liturgie v gréckokatolíckej kaplnke v obci Družstevnej pri Hornáde, ktorá patrí do farnosti Košice-Staré Mesto, posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ikony umiestnené na stene za prestolom. V kázni upriamil pozornosť na Presvätú Bohorodičku ako na matku, ktorá vždy chráni svoje deti pred nebezpečenstvom a vyzval veriacich k hľadaniu útočišťa pred nebezpečnými ideológiami dneška práve u nej. Po sviatočnej liturgii nasledovalo myrovanie a spoločné agapé, ktoré pripravili miestne veriace.

Gréckokatolícka kaplnka Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Družstevnej pri Hornáde sa nachádza v budove miestneho Domu smútku. Bohoslužby sa slávia pravidelne minimálne raz v pracovnej časti týždni a v nedeľu. Presný harmonogram slávení sa nachádza na webstránke farnosti Košice-Staré Mesto.