Vladyka Milan Chautur povzbudil budúcich animátorov Košickej eparchie

V Centre pre mládež sv. Jána Teológa v Dvoriankach sa počas víkendu 13. - 15. apríla stretlo 40 mladých ľudí na 10. víkende animátorskej školy, s ktorými košický eparcha Milan Chautur CSsR slávil sv. liturgiu v miestnej farskej Cerkvi Zosnutia presvätej Bohorodičky. V následnom programe im v krátkosti predstavil svoju predstavu o mieste mladého človeka v cirkvi a bol otvorený otázkam, ktoré mu mladí kládli.

Sobotný program bol zameraný na identitu muža a ženy. Dopoludnia si mladí vypočuli na danú tému prednášku Richarda Vašečku, ktorá zaznela v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Popoludní do Dvorianok prišiel otec Marko Rozkoš, ktorý sa tiež venuje pomoci homosexuálne cítiacim ľuďom a tak mladým predstavil túto problematiku. Nedeľný program bol orientovaný na získavanie skúsenosti s tvorbou metodík potrebných pre animátorskú činnosť pri vedení skupinky.

TS KE informovala Štefánia Čepová.