Vo farnosti Košice-Západ slávili menší chrámový sviatok

Košice, 21. január (TSKE) Vo farnosti sv. Petra a Pavla v mestskej časti Košice-Západ sa 20. januára konala slávnosť menšieho chrámového sviatku Poklony úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra. Svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Slávnosť bola spojená s každoročnou pastoračnou návštevou košických farností vladykom Milanom na začiatku nového občianskeho roka.

Vladyka Milan sa vo svojej homílii zameral na zviazanosť mnohých, najmä mladých ľudí, ktorej dôsledky a negatívne dopady sú čoraz viac zreteľné aj v duchovnej oblasti. „Keď som sa informoval nášho exorcistu, ako je to so stavom »spútanosti« silou zla u dnešných ľudí, so smútkom mi odpovedal, že ľudí s vnútornými obsesiami pribúda. Zvláštnym je na tom fakt, že sú to predovšetkým mladí ľudia do tridsiatky,“ povedal vo svojej homílii vladyka. Tieto „okovy“ ducha, na ktoré vladyka poukázal, dokáže premôcť len duchovná moc, získaná duchovnými prostriedkami: „Preto ozajstný návrat k Bohu je jediným riešením, ktoré ponúka katolícka cirkev cez rešpektovanie starobylých zásad evanjelia. Toto oslobodilo apoštola Petra z okov vo väzení a vyviedlo ho na slobodu a jedine toto môže oslobodiť aj dnešného človeka z duchovných pút hriechu a neslobody.“

Slávnosť sprevádzala aj príjemná udalosť oslavy okrúhleho životného jubilea o. Jozefa Selína, kňaza na dôchodku žijúceho na území tejto farnosti, ktorý oslávil 80 rokov života. V závere slávnosti mu vladyka Milan poďakoval za jeho vzácnu službu, keď ako kňaz obetavo pôsobil medzi rodákmi v misii na "dolnej zemi" – v dnešnej eparchii Ruski Kerestur v Srbsku. Ako znak poďakovania mu bol vladykom Milanom udelený titul protojerej a právo nosiť zlatý kríž.

TSKE informoval Lukáš Mitro.

Foto: Lucia Mosorjaková