Vo Vojčiciach sa konal Eparchiálny stolnotenisový turnaj

Košice, 20. november (TSKE) Počas týždňa Cirkvi pre mládež zorganizovala Rada pre mládež KE eparchie v spolupráci s farnosťou a obcou Vojčice 17. novembra, v Deň boja za slobodu a demokraciu, 16. ročník Eparchiálneho stolnotenisového turnaja. Program začal svätou liturgiou v miestnom Chráme Nanebovstúpenia Pána, ktorú slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR.

V homílii povzbudil mladých a poprial im mnoho športových úspechov, ale ešte viac úspechov v „zápolení“ o vieru, ktorá znamená to najväčšie víťazstvo – víťazstvo nad smrťou a víťazný veniec večného života.

Po svätej liturgii sa približne 80 mladých so svojimi kňazmi presunulo do miestnej telocvičňe, kde si v šiestich kategóriách zmerali sily. V závere vladyka Milan so starostom obce Vojčice odovzdali víťazom medaily a diplomy.

TSKE informoval Gabriel Čverčko