Vo Vysokej nad Uhom oslávili 70. výročie farnosti

Košice, 27. september (TSKE) V Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky vo Vysokej nad Uhom sa 23. septembra konala slávnosť chrámového sviatku spojená s oslavou 70. výročia zriadenia farnosti. Pri tejto príležitosti bola aj posvätená ikona blahoslavenej Anny Kolesárovej. Svätej liturgii predsedal otec Vladimír Tomko, protosynkel Košickej eparchie, spolu s michalovským protopresbyterom Františkom Pucim, bývalým správcom farnosti otcom Radoslavom Záhorským, za účasti kňazov z okolitých farností. Prítomní boli jeromonach Makarij Medviď, kancelár Mukačevskej eparchie a archidiakon Nykolaj Bahirov, ceremonár Mukačevskej eparchie. Slávnosti sa zúčastnili aj rímskokatolícki duchovní z Pavloviec nad Uhom, z Domčeka Anky Kolesárovej z Vysokej nad Uhom, otec Dalibor Ondrej z Univerzitného pastoračného centra v Košiciach, tiež Juraj Gajdošoci, farár reformovanej cirkvi v Michalovciach.

Na začiatku samotných obradov sa konala posviacka novej ikony blahoslavenej Anny Kolesárovej, ktorú dal zhotoviť administrátor farnosti otec Ján Maťaš. Ikonu napísal a farnosti ju daroval diakon Rastislav Varga. Finančný príspevok na výrobu kópii ikon daroval Miroslav Heligman, predseda Roľníckeho družstva Vysoká nad Uhom. A keďže práve v tomto čase bola Anka Kolesárová vyhlásená za blahoslavenú, tak bude zobrazenie Anky na tejto ikone veriacim pripomínať rodáčku, ktorá si radšej zvolila smrť ako páchať hriech, pripomínať, že je treba žiť a kráčať s Kristom.

Po svätej liturgii otec Vladimír Tomko spolu s otcom Jánom Maťašom odovzdali pamätné archijerejské požehnanie od vladyku Milana Chautura CSsR otcovi Pavlovi Hudákovi, rektorovi Domu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, za spoluprácu s gréckokatolíkmi, honorárnemu konzulovi Ghany Jamesovi Arthurovi, Miroslavovi Heligmanovi, taktiež Martinovi Burinskému s manželkou, predajnému riaditeľovi Ingema Michalovce a prezidentovi HK Dukla Ingema Michalovce, za finančnú podporu farnosti. Otec Ján Maťaš daroval všetkým prítomným kňazom pamätný dar – tričko s ikonou blahoslavenej Anny. Pre vladyku Milana Chautura otec Ján Maťaš v spolupráci s Martinom Burinským pripravili športový dres hokejového klubu HK Dukla Ingema Michalovce, kde na zadnej strane okrem mena vladyku Milana bolo číslo 70, ktoré značí 70. výročie farnosti Vysoká nad Uhom. Dres bol vladykovi odovzdaný prostredníctvom košického protosynkela.

Po svätej liturgii nasledovalo myrovanie a sprievod okolo chrámu s čítaním 4 evanjelií. Po skončení vonku pri chráme na prítomných čakalo agapé spojené s výstavou fotiek zo života farnosti.

Farnosť Vysoká nad Uhom zriadil 26. september 1948 vladyka Pavol Peter Gojdič, prešovský eparchiálny biskup. Veľké zásluhy za založenie farnosti mal jej prvý správca otec Jozef Knežo.

TSKE informovala Anna Porhinčáková.