Z Nacinej Vsi putovali za Matkou Božou na Ukrajinu

Košice, 6. august (TSKE) Veriaci z farnosti Nacina Ves navštívili 28. júla až 2. augusta ukrajinské mariánske pútnické miesta. Siedma farská púť viedla do Zarvanice, Univskej Lavry a Ľvova. Veriacich duchovne viedol otec Radoslav Záhorský, nacinský farár. Zarvanicu pútnikom priblížil ukrajinský kňaz otec Andrej . V Malej bazilike v Zarvanici veriaci denne slávili sväté liturgie, mohli si uctiť sväté ostatky v týchto cerkvách, navštívili Malý Jeruzalem, mohli vstúpiť do kúpeľa svätej Anny a spoločne sa modliť pri divotvornej ikone Zarvanickej Božej Matky. Veriacich prišiel pozdraviť a povzbudiť aj metropolita Vasilij Semenjuk. Púť pokračovala do Univskej Lavry, kde veriacich sprevádzal rodák zo Slovenska brat Pimen Peter Mojzeš. Priblížil im históriu tohto nádherného miesta, i rehoľu, do ktorej patrí. Vo Ľvove, veriacich privítal i sprevádzal otec Jonáš Jozef Maxim. Veriacim predstavil históriu gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine, ukázal mnoho chrámov, napr. chrám sv. Michala, alebo chrám sv. Juraja, či arménsky chrám a pod. Podvečer pútnikom ukázal aj rozhľadňu nad Ľvovom.

TSKE informovala Miroslava Záhorská.