Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc sa predstavil v Borši

Miešaný zbor sv. Cyrila a Metoda, ktorý pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej pôsobí pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, sa predstavil v gréckokatolíckom chráme sv. Eliáša vo farnosti Borša v Maďarskom protopresbyteráte.

Stalo sa tak na pozvanie starostky obce Anny Tünde Vargovej a administrátora farnosti otca Gabriela Kecskésa, aby sa veriacim ponúkla možnosť pre hlbšie prežívanie veľkopôstneho obdobia. Zbor najprv viedol svätú liturgiu, ktorú slávil miestny správca farnosti. Liturgiu v maďarskom jazyku tak zbor obohatil spevmi v cirkevnoslovanskom jazyku. Pre väčšinu veriacich to bolo po prvýkrát, čo naživo počuli krásu byzantského spevu.

V poobedňajších hodinách sa zbor v miestnej cerkvi predstavil koncertom, v ktorom zazneli veľkopôstne liturgické skladby, ako aj skladby zo svätej liturgie.

TS KE informoval Gabriel Kecskés