Žiaci trebišovských cirkevných škôl sa zúčastnili na Krížovej ceste

Košice, 15. marec (TS KE) Žiaci a študenti troch trebišovských cirkevných škôl, ktorých zriaďovateľom je Košická eparchia, sa v 14. marca zúčastnili na „Krížovej ceste“ v podaní bohosloveckej skupiny Anastasis v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove. Podujatie spojilo približne tristo mladých s cieľom poukázať na to, že príbeh, ktorý sa odohral pred dvetisíc rokmi sa môže stať príbehom každého jedného človeka.

„Naša krížová cesta je v prvom rade modlitba a nie iba vystúpenie“ podotkol líder skupiny Anastasis bohoslovec Miroslav Hamarčák. V závere vyzval mladých na základe ostatných udalostí v krajine, aby sa zjednotili aj v modlitbe za Slovensko. Symbolickým zasvietením svetielka na svojich smartfónoch mohli mladí ukázať ochotu prijať Krista do svojho života.

„Krížová cesta“ je tieňovým divadlom vyobrazujúcim príbeh Ježiša, očami jedného z jeho najbližších apoštolov – Petra. Je to 14 zastavení popretkávaných hudobnými vsuvkami skupiny Anastasis, hovoreného slová a už spomínanými tieňovými dramatickými výjavmi.

TS KE informoval Milan Kmec