Katedrálny chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

Aktuálni kňazi farnosti


Vojtech Boháč

Ján Marton

Tomáš Miňo

Martin Mráz

Peter Orenič

Ľuboslav Petričko

Marko Rozkoš

Ján Smolnický

Peter Vansač


História kňazov farnosti


Cyril st. Jančišin

Vojtech Biačko

Jozef Miňo

Ľuboslav Tóth

Marko Rozkoš

Ján Smolnický

Štefan Ančočik

Róbert Demko

Rastislav Dzurjovčin

Jozef Lukáč

Tomáš Muszka

Ján Lemeš

Róbert Jáger

Ján Maťaš

Marek Hreňo

František Fedorišin

Ľuboslav Petričko

Pavol Bardzák

Peter Pacák

Rastislav Dzurjovčin

Tomáš Muszka

Kassián Kamil Drozd

Pavol Mihajlo

Rastislav Dzurjovčin

Jaroslav Girovský

Peter Vansač

Teofan Tomáš Fischer

Kassián Kamil Drozd

Jaroslav Girovský

Tomáš Miňo

Vojtech Boháč

Ján Marton

Tomáš Miňo

Martin Mráz

Peter Orenič

Ľuboslav Petričko

Marko Rozkoš

Patrik Pankulics

Aktívne filiálky


Košice - Džungľa

Neaktívne filiálky


Košice - Juh


Aktuality z farnosti