Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

Aktuálni kňazi farnosti


Ján Ducár


História kňazov farnosti


Jozef Miňo

Ján Ducár

Aktívne filiálky


Čakanovce

Herľany

Nižná Kamenica

Rankovce

Svinica

Neaktívne filiálky


Bačkovík

Bidovce

Ďurďošík

Ďurkov

Mudrovce

Vyšná Kamenica


Aktuality z farnosti