Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

Aktuálni kňazi farnosti

Ján Ducár


História kňazov farnosti

Jozef Miňo

Ján Ducár

Aktívne filiálky

Čakanovce

Herľany

Nižná Kamenica

Rankovce

Svinica

Neaktívne filiálky

Bačkovík

Bidovce

Ďurďošík

Ďurkov

Mudrovce

Vyšná Kamenica