Chrám Všetkých svätých

Aktuálni kňazi farnostiHistória kňazov farnosti


Peter Horňák

Attila Vakles

Tomáš Vaszily

Róbert Matyi

Mikuláš Ďurkovič

Peter Kaško

Gabriel Kecskés

Aktívne filiálky


Veľký Horeš

Neaktívne filiálky


Malý Horeš


Aktuality z farnosti