Chrám Zostúpenia Svätého Ducha

Aktuálni kňazi farnosti


Peter Orenič


História kňazov farnosti


Valentín Tkáč

Peter Nižník

Marek Iľko

Dávid Zorvan

Tomáš Miňo

Peter Orenič

Aktívne filiálky


Kalša

Neaktívne filiálky


Blažice

Bohdanovce

Nový Salaš

Rákoš

Ruskov

Slančík

Slanec

Slanská Huta

Vyšná Myšľa


Aktuality z farnosti