Plagát udalosti
Informácie:
  • 22.04.2019
  • 09:00 - 14:00
  • Gréckokatolícka Teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
  • Prešov

Detaily udalosti

Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, Gréckokatolícka  eparchia Košice a Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach Vás 22.  apríla 2020 pozývajú na vedeckú konferenciu Pútnický Klokočov v  historicko-pastoračných súvislostiach

Program:

9.00 – Otvorenie

Klokočov v 17. storočí – Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor Prešovskej univerzity v Prešove

Klokočovská Bohorodička – Ochrankyňa rodín – preosv. vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup

„Ave Maria, stella brillante di Pócs“ – L’icona miracolosa di Máriapócs nello specchio dell’icona di Klokočov – prof. Dr. István Ivancsó, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza


10.30 Diskusia Coffee break


Pieseň o klokočovskej Bohorodičke ako svedectvo o zázraku – prof. PhDr. Peter Žeňuch, PhD., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava

Klokočov v časopise SLOVO – vybrané sekvencie – prof. ThDr. Marek Petro, PhD., GTF PU v Prešove

Mariánsky motív v spirituálnej poézii 20. storočia – doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD., GTF PU v Prešove