Chrám bl. biskupa P. P. Gojdiča

Aktuálni kňazi farnosti


Štefan Ósz


História kňazov farnosti


Mikuláš Ďurkovič

Ľuboslav Petričko

Barnabás Kecskés

Štefan Ósz

Barnabás Ivan


Aktuality z farnosti