Aktuálne pôsobenie

Pozícia Pôsobenie Od
inkardinovaný Košická eparchia 1999
člen Rada konzultorov Košickej eparchie 1999
člen Presbyterská rada Košickej eparchie 2000
odborný asistent Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2003
sudca Cirkevný súd Košickej eparchie 2009
člen Komisia pre permanentnú kňazskú formáciu Košickej eparchie 2009
člen Pracovná skupina Rady hierarchov pre prípravu partikulárneho práva 2017

História pôsobenia

Pozícia Organizácia Od Do
farár Farnosť Košice-Furča 1999 2001
súdny synkel Cirkevný súd Košickej eparchie 1999 2009
šéfredaktor Časopis LOGOS 2000 2003
farár Farnosť Košice-Ťahanovce 2001 2003