Slava Isusu Christu !

Udalosti v našej eparchii

V Spišskej Novej Vsi inštalovali nový relikviár

Košice, 5. december (TSKE) V nedeľu 3. decembra navštívil farský chrám Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Súčasťou pastoračnej návštevy bolo aj slávenie sv. liturgie, počas ktorej vladyka Cyril inštaloval nový relikviár s ostatkami blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM. Počas celé

Deň otvorených dverí na SOŠPg

Košice, 2. december (TSKE) Prvý decembrový deň na Strednej odbornej škole pedagogickej v Košiciach v rámci Dňa otvorených dverí privítali záujemcov o štúdium v pedagogických a sociálnych odboroch. Hneď pri vstupe sa ich s radosťou ujali žiaci školy a previedli ich celým priestorom. Budúci prváci mali možnosť nie len na...

V Bačkove sa konala výstava betlehemov „V Viflejemi novina“

Košice, 2. december (TSKE) Dňa 2. decembra usporiadali Gréckokatolícka cirkev v Bačkove, Spolok sv. Cyrila a Metoda a obec Bačkov výstavu betlehemov s názvom „V Viflejemi novina“. Betlehemy neodmysliteľne patria k sviatku Narodenia Pána. Tak ako v minulosti, aj tohto roku betlehemy zažiaria v plnej svojej kráse nielen ...

Decembrová fatimská sobota

Košice, 2. december (TSKE) V chráme Zostúpenia Svätého Ducha v Bazilike minor v Michalovciach sa v sobotu 2. decembra zišli veriaci, aby si uctili Presvätú Bohorodičku. Program sa začal radostným svätým ružencom, ktorý viedol Zbor svätého Jozefa pod vedením pani MUDr. Márii Gofusovej. Pokračoval treťou hodinkou a na...

Eparchiálne stretnutie mladých Košickej eparchie – SME SPIŠ 2023

Košice, 30. november (TSKE) Aktivity Rady pre mládež Košickej eparchie vyvrcholili Eparchiálnym stretnutím mládeže „SME“ počas víkendu sviatku Krista Kráľa (24. – 26. november). Tento rok patril Spišskému protopresbyterátu, preto cesty mladých viedli priamo do centra – Spišskej Novej Vsi. Hlavným heslom víkendu bolo SP...

Odkazy

Eparchia Košice


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Eparchia Košice


Synodálna cesta v Košickej eparchii


Schematizmus


Najbližšie akcie v našej eparchii

NAJNOVŠIE VIDEÁ