Slava Isusu Christu !

Udalosti v našej eparchii

Pápež vymenoval arcibiskupa Vasiľa za člena študijnej skupiny pre Synodu biskupov

Košice 16. júla 2024 (TSKE) Pápež František vo februári tohto roka určil desať tém pre synodálne študijné skupiny, ktoré sa majú skúmať pred druhým zasadnutím synody v októbri 2024. Jedná sa o témy, ktorých dôležitosť a aktuálnosť vyplynula z prvého zasadania Synody biskupov v októbri 2023. V utorok 9. júla Vatikán ...

Odpustová slávnosť vo Veľkých Kapušanoch

Košice 15. júla 2024 (TSKE) Tento víkend sa vo Veľkých Kapušanoch niesol odpustovou slávnosťou spojenou s diakonskou vysviackou. Duchovnú obnovu pred odpustovou slávnosťou viedol o. Barnabáš Iván, miestny farár. Vo svojich príhovoroch sa zameral na vernosť. Vyzval veriacich, aby zostali verní Bohu, svojej viere a v nep...

Nový biskup pre gréckokatolíkov v Bulharsku

Košice 11. júla 2024 (TSKE) Sobota 6. júla 2024 bol historický deň pre katolíkov byzantského obradu v Bulharsku, ktorí boli svedkami biskupskej vysviacky ich nového eparchiálneho biskupa vladyku Petka Valova (nar. 1966). Po odstúpení vladyku Christa Projkova (nar. 1946), ktorý viedol sofijskú eparchiu svätého Jána XXII...

Slovenskí gréckokatolíci z Nemecka na púti slovenských a českých katolíckych misií

Košice 11. júla 2024 (TSKE) Významné miesto pre slovanské národy, Ellwangen-Jagst, kde bol koncom 9. storočia väznený svätý Metod, bolo v sobotu 6. júla 2024 cieľom pútnikov zo slovenských a českých katolíckych misií v Nemecku. Púte sa každoročne konajú už od roku 1971. Najmä v časoch komunistickej vlády na Slovensk...

Eparchiálna odpustová slávnosť v Sečovciach

Košice 10. júla 2024 (TSKE) Celoeparchiálne oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda, patrónov Košickej eparchie sa ako každoročne konali v Sečovciach, v chráme zasvätenom k úcte svätých vierozvestov. Už od utorka 2. júla sa veriaci sečovskej farnosti stretávali v chráme na duchovnej obnove, ktorú viedol o. Daniel Atanáz Man...

Odkazy

Eparchia Košice


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Eparchia Košice


Synodálna cesta v Košickej eparchii


Schematizmus


Najbližšie akcie v našej eparchii

NAJNOVŠIE VIDEÁ