Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - Zmluva o poskytnutí NFP
Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - Dodatok č. 1
Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - Dodatok č. 2


Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - Identifikácia zrealizovaného projektu


Zmluva o zriadení záložného práva - 302021J155


Dodatok 2 - Kúpna zmluva IKT, softvér
Dodatok 1 - Kúpna zmluva Nábytkové vybavenie
Dodatok 2 - Kúpna zmluva Nábytkové vybavenie
Dodatok 1 - Kúpna zmluva Didaktické pomôcky


Modernizácia učební na cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove_Kúpna zmluva_Didaktické pomôcky

Modernizácia učební na cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove_Kúpna zmluva_IKT, softvér

Dodatok - Kúpna zmluva IKT, softvér

Modernizácia učební na cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove_Kúpna zmluva_Nábytkové vybavenie


Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - Identifikácia projektu

Zmluva o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku