Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - Identifikácia projektu

Zmluva o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku