Aktuality z Košickej eparchie

Návšteva o. Jaroslava Lajčiaka v Slavkovciach


Košice 23. júna 2024 (TSKE) Dňa 21. 06. 2024 do našej farnosti zavítal o. Jaroslav Lajčiak, protosynkel našej Eparchie. Náš detský spevácky zbor „Deti Svätého Ducha“ sa v apríli tohto roku zúčastnil prehliadky detských a mládežníckych zborov bl. hieromučeníka M. D. Trčk...

V katedrále slúžili sv. liturgiu za Rusínov


Košice 23.6.2024 (TSKE) Vo štvrtok 20.6.2024 bola pri príležitosti Dňa Rusínov Slovenska služená sv. liturgia za všetkých Rusínov. Deň Rusínov Slovenska bol na Svetovom kongrese Rusínov v roku 2009 ustanovený na 12. júna. Pri tejto príležitosti prebiehajú každoročne ...

Púť synov a otcov 2024


Košice 18. júna 2024 (TSKE) „Hodný nasledovania,“ tak znela téma tohtoročnej Púte synov a otcov, ktorú každoročne organizuje Rada pre mládež počas tretieho júnového víkendu, patriacemu sviatku otcov. Táto aktivita je zameraná na mužskú spiritualitu a je venovaná chlapco...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 17. – 23. jún 2024


Pondelok 17. jún Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Utorok 18. Jún Rím – Pracovná cesta Streda 19. Jún Rím – Pracovná cesta Štvrtok 20. Jún Bratislava – Pracovná cesta Piatok 21. Jún Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Sobota 22. Jún 11.00 ...

Nový zakladajúci člen spolku sv. Cyrila a Metoda


Košice 17. júna 2024 (TSKE) V pondelok 17. júna prijal najosvietenejší vladyka Jonáš, prešovský arcibiskup a metropolita vo svojom úrade zástupcov Spolku sv. Cyrila a Metoda. V rámci oficiálnej návštevy predseda spolku o. Martin Mráz a podpredseda o. Michal Hospodár inf...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 10. – 16. jún 2024


Pondelok 10. Jún  Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Utorok 11. Jún Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Streda 12. Jún Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Štvrtok 13. Jún Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Piatok 14. Jún 9.00 Prešov - Kňazský seminá

Štvrtý víkend Animátorskej školy Košickej eparchie o projektoch a trendoch mladých


Košice 10. júna 2024 (TSKE) Projektové myslenie a trendy a charakteristika mladej generácie boli kľúčové vzdelávacie témy štvrtého víkendu ANIMA školy v Centre pre mládež sv. Jána Teológa v Dvoriankach. Víkend sa konal po dlhšej prestávke, v dňoch od 7. do 9. júna, ale ...

Gréckokatolícki biskupi navštívili Dikastérium pre východné cirkvi v Ríme


Rím 5. júna 2024 (TSKE) Druhý deň návštevy gréckokatolíckych biskupov v Ríme začal spoločným slávením sv. omše v kaplnke pútnického domu Velehrad. Počas sv. omše sa v homílii prihovoril vladyka Peter Rusnák. Počas dopoludnia biskupi navštívili tri dôležité dikastéria: p...

JÚNOVÁ FATIMSKÁ SOBOTA PATRILA DEŤOM


Košice 4. júna 2024 (TS KE) V sobotu 1. júna sa na najväčšom pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočove konala fatimská sobota venovaná deťom a zvlášť tým, ktoré tento rok prijali po prvý krát sviatosť zmierenia a slávnostne prijali Eucharistiu. Program začal mod...

Slovenskí gréckokatolícki biskupi pricestovali na návštevu Ad limina do Ríma


Rím 3. júna 2024 (TSKE) V nedeľu 2. júna pricestovali do Ríma slovenskí gréckokatolícki biskupi - členovia Rady hierarchov - aby sa pripojili k delegácii slovenských rímskokatolíckych biskupov v rámci návštevy Ad limina apostolorum. Počas celého týždňa budú všetci spolo...

Cer´kov z molodŷma v múzeu


Košice 23. mája 2024 (TS KE) Vo štvrtok 9. mája na sviatok Nanebovstúpenie Pána sa uskutočnilo ďalšie z podujatí projektu Cer´kov z molodŷma vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach a bolo súčasťou podujatia s názvom RusynsKE - Deň s Rusínmi v múzeu. Cirkevnoslovanskú ...

Púť CZŠ s MŠ sv. Juraja


Košice 23. mája 2024 (TS KE) V utorok 21. mája sa 43 žiaci prvého ročníka CZŠ s MŠ sv. Juraja spolu s triednymi učiteľkami Ľubicou Bandoľovou, Miroslavou Záhorskou, pedagogickou asistentkou Timeou Verebovou a duchovným správcom školy ThLic. Martinom Miňom zúčastnili na ...

1. metropolitné stretnutie katechétov s biskupmi


Košice 21. mája 2024 (TS KE) V dňoch 17. a 18. mája sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konalo 1. metropolitné stretnutie katechétov s biskupmi Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Asi štyridsať ľudí pôsobiacich v oblasti školskej ...

Odpustová slávnosť sv. Rity


Košice 21. mája 2024 (TS KE) V sobotu 18. mája vo Farnosti sv. Rity v Košiciach u bratov augustiniánov oslávili patrónku kostola a farnosti – sv. Ritu, a to za účasti veľkého počtu veriacich, nie len farníkov, ale ctiteľov a pútnikov, ktorí prišli z rôznych častí Sloven...

Slávnosť patrónov školy a rozlúčka s maturantami


Košice 21. mája 2024 (TS KE) Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda sa v piatok 17. mája 2024 opäť lúčila s maturantami, ktorých čaká skúška dospelosti. Rozlúčka bola súčasťou odpustovej  slávnosti. Svätú liturgiu slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 20. – 30. máj 2024


Pondelok 20. máj – Štvrtok 30. Máj Púť - Santiago de Compostella

V Chorvátsku sa stretli gréckokatolícki biskupi strednej Európy


Košice 14. mája 2024 (TSKE) V dňoch 13. - 14. mája sa v chorvátskom meste Križevci stretli gréckokatolícki biskupi strednej Európy, ktorí sa považujú za dedičov Užhorodskej únie. Biskupi zo Slovenska, Maďarska, Chorvátska a Macedónska, ako aj zástupcovia Mukačevskej epa...

Odpustová slávnosť vo farnosti Vojčice spojená s posvätením obnoveného ikonostasu a oltára Matky ustavičnej pomoci


Košice 14. mája 2024 (TSKE) V nedeľu otcov prvého nicejského snemu sa vo farnosti Vojčice konala odpustová slávnosť na chrámový sviatok Nanebovstúpenia Pána spojená s posviackou obnoveného ikonostasu a nového bočného oltára Matky ustavičnej pomoci. Pozvanie na túto sláv...

290.výročie vzniku farnosti Zemplínske Hradište a posvätenie ikonostasu


Košice 13. mája 2024 (TSKE) Pri príležitosti 290. výročia príchodu prvého gréckokatolíckeho farára o. Andreja Ortutaya do obce Zemplínske Hradište, slávili veriaci odpustovú slávnosť, pri ktorej arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, posvätil doplnený ik...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 13. – 18. máj 2024


Pondelok 13. máj Chorvátsko - Križevci - stretnutie gréckokatolíckych biskupov strednej Európy Utorok 14. máj Chorvátsko - Križevci - stretnutie gréckokatolíckych biskupov strednej Európy Streda 15. máj Rím – Pracovná cesta Štvrtok 16. máj Košice - ...