Aktuality z Košickej eparchie

Gréckokatolícky kalendár 2024 je už k dispozícii


Košice, 29. október (TSKE) V posledných októbrových dňoch prebieha distribúcia knižného kalendára s názvom V brázde Metodovej 2024, ktorý už vyše troch desaťročí vydáva Spolok sv. Cyrila a Metoda. Aj nový kalendár prináša zaujímavé a podnetné čítanie z oblasti cirkevnej...

Pápež vymenoval za nového prešovského arcibiskupa Jonáša J. Maxima


Bratislava 26. októbra (TK KBS) Svätý Otec František dnes, vo štvrtok 26. októbra 2023, na sviatok svätého veľkomučeníka Demetera, vymenoval nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Stal sa ním rehoľný kňaz SEODr. J...

Arcibiskup Vasiľ: "Zneucťovanie mŕtvol bolo vždy znakom barbarstva."


Košice, 22. október (TSKE) V nedeľu 22. októbra, v predvečer sviatku sv. Jakuba, slávil v Košiciach arcibiskup Cyril Vasiľ SJ starobylú liturgiu sv. apoštola Jakuba. Prinášame vám homíliu, ktorú predniesol počas bohoslužby: Každý d...

V Košiciach sa rozlúčili s gréckokatolíckym kňazom Valentínom Tkáčom


Košice, 20. október (TSKE) V piatok 20. októbra sa v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky rozlúčili s gréckokatolíckym kňazom Valentínom Tkáčom. Pohrebné obrady viedol vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup.  Prinášame vám nekro...

Ľudové misie pod vedením otcov redemptoristov vo farnosti Dvorianky


Košice, 20. október (TSKE) V dňoch 8. až 15. októbra sa vo farnosti Dvorianky konali ľudové misie pod vedením otcov redemptoristov. Veriacich sprevádzali počas Svätých misií otec Jozef Jurčenko CSsR a otec Jozef Kišak CSsR. Otcov z Kongregácie Najsvätejšieho vykupiteľa ...

Kňazský deň Košickej eparchie


Košice 20. október (TSKE) Vo štvrtok 19. októbra sa v priestoroch košického eparchiálneho úradu uskutočnil kňazský deň Košickej eparchie. V samotnom úvode sa zídení kňazi zjednotili v modlitbe tretieho času. Následne sa prítomným prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcib...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 16. - 22. október 2023


Pondelok 16. október  Vranov u Brna - spoločné zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska  a Konferencie biskupov Česka Utorok 17. október Vranov u Brna - spoločné zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska  a Konferencie biskupov Česka Streda 18. október V...

Archimandrita Lajčiak navštívil rumunskú Oradeu


Košice, 13. október (TSKE) V dňoch 13.-15. októbra 2023 sa archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie, zúčastnil otvorenia pastoračného roka v rumunskom meste Oradea. Pozval ho vladyk Virgil Bercea, gréckokatolícky eparchiálny biskup vo Veľkom Varadín...

Formačné stretnutie trvalých diakonov


Košice, 13. október (TSKE) V rámci permanentnej formácie trvalých diakonov sa 12. októbra uskutočnilo stretnutie piatich trvalých diakonov Košickej eparchie s moderátorom o. Michalom Hospodárom. Pri spoločnom slávení sv. liturgie v Kaplnke Troch svätiteľov sestier bazil...

Odpustová slávnosť v Klokočove pri príležitosti sviatku Patrónky Zemplína


Košice, 9. október (TSKE) V nedeľu 8.októbra sa uskutočnila v mariánskom pútnickom mieste v Klokočove odpustová slávnosť. Stalo sa tak pri príležitosti sviatku ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove - Patrónky Zemplína, ktorá pred viac ako 350 rokmi zázračne slzila. ...

Trojakcia na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda


Košice, 9. október (TSKE) Štvrtok a piatok 5. a 6.októbra sa na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach niesol v znamení každoročnej TROJ – AKCIE. V prvý deň ju otvorila slávnostná IMATRIKULÁCIA nových prvákov. Celý večer sa niesol v duch...

Fatimská sobota (nielen) cirkevných škôl


Košice, 9. október (TSKE) Slávenie  fatimskej soboty 7.októbra  v mariánskom pútnickom mieste v Klokočove sa nieslo v duchu modlitby, ktorá spojila učiteľov a zamestnancov nielen cirkevných  škôl, ale všetkých pedagógov, ktorí vnímajú kresťanský rozmer vo výchove ako po...

V rómskej osade v Sečovciach oslávili presvätú Bohorodičku Ochrankyňu


Košice, 3. október (TSKE) V nedeľu 1. októbra, na sviatok presvätej Bohorodičky Ochrankyne, sa v kaplnke, ktorá stojí uprostred rómskej osady v Sečovciach, stretli deti, rodičia a starí rodičia. Pod vedením kňaza Štefana Ančočika, ktorý je poverený Rómskou misiou v Sečo...

Nový diakon pre gréckokatolíkov v Košiciach


Košice, 2. október (TSKE) V sobotu 30. septembra vladyka Cyril Vsiľ SJ, arcibiskup - košický eperchiálny biskup  udelil vyššie svätenie - diakonát v chráme Božej Múdrosti (farnosť Košice-Furča).  Prvý stupeň kňazstva prijal subdiakon Sergi Sabov pochádzajúci z Mukačevsk...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 2. - 8. október 2023


Pondelok 2. október  Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 3. október Košice - Eparchiálny úrad – Ekonomická rada Streda 4. október Košice - Eparchiálny úrad – agenda Štvrtok 5. október Košice - Eparchiálny úrad – agenda Piatok 6. október ...

Mladí Košickej eparchie sa po prázdninách stretli na odpuste svojho centra


Košice, 27. september (TSKE)V sobotu, 23. septembra sa opäť na prvom mládežníckom stretnutí po letných prázdninách, zišli mladí Košickej eparchie v Dvoriankach, na Odpuste Centra pre mládež sv. Jána Teológa. Tohtoročná Odpustová slávnosť sa niesla v myšlienke Gamecha...

Veriaci farnosti Slovinky sa stretli pod krížom


Košice, 25. september (TSKE) Nedeľa po Povýšení úctyhodného kríža je pre veriacich farnosti Slovinky už tradične dňom výstupu na kopec Horbok. Na tomto mieste sa týči Spasiteľov kríž, pri ktorom sa v toto nedeľné popoludnie koná spoločná modlitba veriacich.  V nedeľu 17...

Slávnostná posviacka prestola a ikonostasu v kaplnke sestier baziliánok v Sečovciach


Košice, 25. september (TSKE) V sobotu  23. septembra 2023 arcibiskup Cyril Vasiľ SJ posvätil v kláštore sestier baziliánok v Sečovciach nový prestol (oltár) a ikonostas. V homílii  vladyka Cyril upriamil pozornosť na úctu k duchovnému chrámu a prestolu, ktorým sa pri kr...

Začiatok nového školského roka v Jovse


Košice, 22. september (TSKE) Dňa 6. septembra sa žiaci a učitelia Základnej školy v Jovse, zúčastnili na sv. liturgii, pri ktorej prosili Všemohúceho Boha o pomoc a požehnanie do nového školského roka a tiež o dary Svätého Ducha pri plnení svojich školských úloh. Na ...

Púť do Svätej zeme pri príležitosti 1160.výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda


Košice, 22. september (TSKE) Farnosti Nižný Žipov a Zemplínske Hradište zorganizovali farskú púť do Svätej Zeme a Jordánska v dňoch 12.- 21. septembra pri príležitosti výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa pokladajú za zakladateľov byzantskej cirkvi na našom úz...