Košický eparchiálny úradSídlo:
Dominikánske námestie 2/A,
040 01 Košice
Pošta:
P.O. Box G-13, 043 43 Košice
Email:
eparchia@grkatke.sk
Sekretariát:
+421 940 985 460


Eparchiálny úrad

 
vladyka Cyril Vasiľ SJ, 
arcibiskup - košický eparchiálny biskup


arcibiskup@grkatke.sk

Protosynkel (generálny vikár):
ICODr. Jaroslav Lajčiak
protosynkel@grkatke.sk
+421 911 912 772

Synkel (vikár) pre maďarských veriacich:
Magyar püspöki helynök:
ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
bohac.vojtech@grkatke.sk
magyar.helynok@grkatke.sk

Synkel (vikár) pre rusínskych
a ukrajinských veriacich:

Dipl.-Theol. Univ. Kassián Kamil Drozd
kassian@grkatke.sk
+421 911 711 348

Synkel (vikár) pre školstvo:
Mgr. Karol Knap
dsu@grkatke.sk
+421 911 911 827

Synkel (vikár) pre ekonomické a majetkové záležitosti:
Mgr. Lukáš Vojčík
synkel.ekonom@grkatke.sk
budovy@grkatke.sk
+421 910 435 202

Riaditeľ Eparchiálneho úradu:
ICODr. Jaroslav Lajčiak
riaditel@grkatke.sk
+421 911 912 772

Správca IKT:

Ing. Jozef Kmec
ikt@grkatke.sk
+421 909 250 669Kancelária arcibiskupaKancelár:
HELic. Mgr. Martin Mráz
kancelar@grkatke.sk
+421 940 985 465

Osobný tajomník:
HELic. Mgr. Martin Mráz
sekretar@grkatke.sk
+421 940 985 465

Sekretariát:
Martina Gavaľová
sekretariat@grkatke.sk
+421 940 985 460

Aktuár:
Dipl.-Theol. Univ. Kassián Kamil Drozd
aktuar@grkatke.sk
+421 911 711 348

Archivár:
Mgr. Štefan Ančočík
archivar@grkatke.sk

Cenzor:
ThLic. Marcel Gajdoš
gajdos.marcel@grkatke.sk

Ceremoniár: ICOLic. Jozef Havrilčák
havrilcak.jozef@grkatke.sk
+421 903 982 884Tlačové oddelenieTlačový hovorca:
HELic. Mgr. Martin Mráz
hovorca@grkatke.sk
+421 940 985 465

Predseda Komisie pre masmédia a zodpovedný redaktor TSKE Mgr. Peter Paľovčík
hovorca@grkatke.sk


Ekonomické oddelenie

 
Ekonóm:
Ing. Štefánia Čepová, PhD.
ekonom@grkatke.sk
+421 940 985 461

Personálna a mzdová účtovníčka:
Mgr. Jana Vojčíková
mzdy@grkatke.sk
+421 940 985 461
 
 


Hospodárske oddelenie

 
Synkel (vikár) pre ekonomické a majetkové záležitosti:
Mgr. Lukáš Vojčík
synkel.ekonom@grkatke.sk
budovy@grkatke.sk
+421 910 435 202

Správa pozemkového fondu:

Ing. Mgr. Stanislav Zimovčák
sprava.majetku@grkatke.sk

Medzinárodná spolupráca a projekty:

ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
bohac.vojtech@grkatke.sk

Právnik:
JUDr. Matúš Lemeš
pravnik@grkatke.sk

Eparchiálny súd

 
Súdny vikár:
JCDr. Jozef Ivan, PhD.

Notár: PaedDr. Eva Hospodárová
cirkevny.sud@grkatke.sk
+421 940 985 463

Promótor spravodlivosti:
JCLic. Jozef Miňo
Obhajca zväzku
JCLic. Miroslav Labač
Sudcovia:  JCLic Peter Paľovčík

JCLic. Peter Pacák

JCLic. Peter Horváth


Školský úrad


Riaditeľ Školského úradu:
Mgr. Karol Knap
dsu@grkatke.sk
+421 911 911 827

Metodik:  ----


Katechetický úradRiaditeľ Katechetického úradu: Milan Diheneščík
dku@grkatke.sk
+421 940 985 462

Metodik: Mgr. Zuzana Mihajlová
dkumetodik@grkatke.sk
+421 940 985 462
 
 Ochrana maloletýchNahlásenie zneužívania

PaedDr. Eva Hospodárová
nahlasenie.zneuzivania@grkatke.sk
+421 909 250 563
ut: 13:00-15:00