V strede erbu je byzantský kríž, aby na prvý pohlaď bolo zrejmé, že ide o cirkev byzantského rítu, ktorej liturgia, obrady i tradícia budú za- chovávané a zveľaďované v Košickej eparchii. To, že je to eparchia zriadená Apoštolským stolcom, je naznačené bielo-žltou kombináciou farieb, ktoré sú farbami pápežskej vlajky. Toto bielo-žlté pole s byzantským krížom zvýrazňuje tiež vernosť̌ veriacich eparchie Svätému Otcovi. Pod krížom sú grécke písmená K a M - iniciálky mien v gréčtine Kyrilos a Methodios, misie solúnskych bratov, ktorí sú patrónmi Košickej eparchie.

Celý znak je zahalený modrým plášťom v tvare písmena M, začiatočne písmeno slova Mária, mena Ježišovej Matky. Na modrom pozadí sú zvýraznené tri hviezdičky, čo značí, že eparchiu s Katedrálou Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach zverujeme našej nebeskej Matke.

Ona je tou, ktorú ikonografia zobrazuje s tromi hviezdami, ktoré symbolizujú jej panenstvo pred narodením Ježiša Krista, pri jeho narodení i po narodení. To, že znak je štvrtený, a má dve červené polia s krížom a ľaliou, naznačuje, že ide o znak biskupa so všetkými právomocami, v našom prípade biskupa - eparchu, ktorý je hlavou miestnej cirkvi. Eparcha, vladyka Milan si zvolil ako biskupské heslo text z evanjelia podľa Jána: „Hľa, Tvoja Matka“ (Jn 19,27) a jeho znak zvýrazňuje scénu z Golgoty, kde na kríži zomieral Boží Syn a pod ním stála jeho Matka, ktorej srdce zostalo nepoškvrnené a čisté a toho symbolom je biela ľalia. Preto práve jej Spasiteľ̌ zveril apoštola Jána a s ním celé ľudstvo slovami: Hľa, tvoja matka. Pozadie znaku tvorí biskupský klobúk, biskupský plášť̌ a symboly biskupa - mitra, žezlo a kríž.