Tlačový servis Košickej eparchie (TSKE) je informačný kanál, ktorý sprostredkuje širokej verejnosti informácie z diania v rámcí farností, cirkevných škôl i celkového diania v Košickej eparchii. Informuje o nadchádzajúcich podujatiach, ktoré organizuje Košická eparchia, ako aj prináša spravodajský materiál.

TSKE je výkonným orgánom úradu hovorcu Košickej eparchie a úzko spolupracuje s Radou pre masmédiá a občianskym združením Byzantinos.

Tlačový servis oficiálne publikuje a zodpovedá za kategóriu Aktuality na webovej stránke Košickej eparchie. TSKE taktiež spravuje facebookovú stránku Gréckokatolícka eparchia Košice