Kontaktná osoba:
PaedDr. Eva Hospodárová
nahlasenie.zneuzivania@grkatke.sk
055/727 19 29


Stránkové dni:
ut: 13:00-15:00