Výzva na predkladanie ponúk - výroba, dodanie a montáž vybavenia edukačného centra

Výzva na predloženie ponuky - stavebné úpravy a oprava Dominikánske námestie 41

Gréckokatolícka eparchia Košice, vyhlasuje výberové konanie, na pozíciu lektor slovenského a (alebo) anglického jazyka pre medzinárodný projekt

Gréckokatolícka eparchia Košice, vyhlasuje výberové konanie, na pozíciu MANAŽÉR EDUKAČNÉHO CENTRA pre medzinárodný projekt.

Gréckokatolícka eparchia Košice, vyhlasuje výberové konanie, na pozíciu OFFICE ASSISTANT pre medzinárodný projekt.

Zmluva o dielo č. 2911 - Farnosť Nižný Žipov - Stavoservis s.r.o. Trebišov

Zmluva o dielo - Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - D.B.comp s.r.o.