Aktuality z Košickej eparchie

V Užhorode uviedli do úradu apoštolského administrátora Mukačevskej eparchie


Košice, 27. september (TSKE) V nedeľu 27. septembra bol v Užhorode do úradu apoštolského administrátora Sede vacante Mukačevskej eparchie slávnostne uvedený vladyka Nil Jurij Luščak OFM, doterajší pomocný biskup eparchie. Na tento deň pripadol v juliánskom kalendári svi...

Prezident Ukrajiny si v užhorodskej katedrále uctil pamiatku vladyku Milana Šášika


Košice, 26. september (TSKE) V piatok 25. septembra navštívil gréckokatolícky katedrálny chrám Povýšenia svätého kríža v Užhorode prezident Ukrajiny Volodymyr Oleksandrovyč Zelenskyj. Prezidenta pred katedrálou privítal vladyka Nil Luščák, apoštolský administrátor ep...

Gréckokatolícki študenti otvorili spoločnou liturgiou Akademický rok


Košice, 24. september (TSKE) Pri príležitosti začiatku nového akademického roka slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup v stredu 23. septembra slávnostnú liturgiu, na ktorej sa modlil za vysokoškolskú a stredoškolskú mládež. Vladyka v homílii povzb...

Študenti Trebišovského cirkevného gymnázia spoznávali pútnické miesto


Košice, 24. september (TSKE) Študenti 1. a 2. ročníka Cirkevného gymnázia svätého Jána Krstiteľa v Trebišove sa 23. septembra pod vedením duchovného správcu školy, otca Jaroslava Girovského, reholnej sestry Šebastiány Vansačovej  OSBM a pani učiteľky Anny Anderkovej zúč

Új magyarajkú diakónus a Kassai görögkatolikus egyházmegyében


Kassa, szeptember 21. (TSKE) Szeptember 20.-án, a Szent Kereszt felmagasztalása utáni vasárnapon, a kassai Legszentebb Istenszülő születéséről elnevezett görögkatolikus székesegyházban Cyril Vasiľ, SJ érsek atya, a Kassai görögkatolikus egyházmegye sede plena apostoli k...

Id. prof. Bohács Béla atya Szent Atanáz-díjat kapott


Kassa, szeptember 16. (TSKE) Ezekben a napokban nyitják meg kapuikat a bel- és külföldi iskolák. Magyarországon, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán a tanévnyitó ünnepségre szeptember 13.-án, a Szent Kereszt világraszóló felmagasztalása ünnepének előest...

V Košickej eparchii vysvätili nového diakona


Košice, 21. september (TSKE) V nedeľu po Povýšení svätého Kríža, 20. septembra, v košickej gréckokatolíckej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky prijal z rúk arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie diakonskú vysviacku ...

Gréckokatolícky bohoslovci a predstavení Prešovského seminára upevňovali vzťahy na spoločnom výlete


Košice 18. september (TSKE) Seminaristi prvého ročníka Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove začali akademický rok spoločným výletom. Vybrali sa naň počas sviatočných dní 14. a 15. septembra spoločne s predstavenými seminára. ...

Púť synov a otcov


Košice 17. september (TSKE) V Košickej eparchii sa 15. septembra po prvýkrát uskutočnila Púť synov a otcov, ktorú organizovala Rada pre mládež Košickej eparchie. Jej zámerom bolo poukázať na dôležitosť mužského vzoru v živote chlapcov pri formovaní ich identity. Štar...

Profesor Vojtech Boháč st. dostal cenu sv. Atanáza


Košice 16. september (TSKE) V týchto dňoch otvárajú svoje brány vysoké školy doma i v zahraničí. V Maďarsku, na Gréckokatolíckom teologickom inštitúte, bol nový akademický rok  otvorený v nedeľu 13. septembra večierňou na sviatok Povýšenia svätého Kríža v katedrálnom ch...

Vladyka Cyril Vasiľ SJ slávil svätú liturgiu na Košickej kalvárii.


Košice, 15. september (TSKE) Na sviatok Povýšenia Svätého Kríža 14.septembra, arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie, slávil archijerejskú svätú liturgiu na Košickej kalvárii. Stalo sa tak vrámci programu odpustovej slávnosti Se...

Új püspöki helynökök a Kassai görögkatolikus egyházmegyében


Košice 15. september (TSKE) A Kassai Legszentebb Istenszülő születéséről elnevezett székesegyház címünnepének előestéjén, szeptember 12.-én, szombaton, két új püspöki helynök lett kinevezve. A kisbemenet alatt, az Isteni Liturgia első részében, mikor a papság az Evangél...

Homília vladyku Cyrila pri príležitosti chrámového sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košickej katedrále


Košice, 14. september (TSKE) Prinášame vám homíliu arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, pri príležitosti chrámového sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košickej katedrále.                 Milí bratia kňazi, rehoľ

Chrámový sviatok košickej katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky


Košice, 13. september (TSKE) Pri príležitosti sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky sa v košickom katedrálnom chráme konala odpustová slávnosť. Samotnej slávnosti, ktorá sa konala počas víkendu 12.-13.septembra 2020 predchádzala týždňová duchovná obnova zameraná na 35...

Vyhodnotenie Projektu Východní svätí pre súčasnosť


Košice 13. septembra (TSKE) Na eparchiálnom úrade v Košiciach sa dňa 9. septembra uskutočnilo metropolitné kolo Projektu východní svätí pre súčasnosť za školský rok  2019/2020. Dvanásty ročník Projektu bol zameraný na tematiku 350. výročia slzenia ikony Presvätej Bohoro...

V Košickej eparchii boli menovaní noví synkeli (biskupskí vikári) pre maďarských, rusínskych a ukrajinských veriacich


Košice, 12. september (TSKE) V predvečer odpustovej slávnosti košického katedrálneho chrámu Narodenia presvätej Bohorodičky, v sobotu 12. septembra, boli v Košiciach menovaní dvaja noví synkeli (biskupskí vikári). Počas malého vchodu, prvej časti Božskej liturgie, vo ch...

Arcibiskup Cyril Vasiľ pozýva k väčšej štedrosti v zbierke pre Svätú zem


  Košice 11. septembra (TSKE) Zbierka pre Svätú zem, ktorá sa každoročne koná vo všetkých farnostiach sveta na Veľký piatok, je tento rok preložená na 13. september, teda nedeľu pred sviatkom Povýšenia svätého kríža. Dôvodom preloženia konania zbierky sú opatrenia...

Tridsať rokov od smrti otca Alexandra Meňa


Košice, 8. september (TSKE) Možno sa niekto spýta, prečo si gréckokatolíci pripomínajú úmrtie tohto ruského pravoslávneho duchovného, ktorý sa navyše narodil do židovskej rodiny. Tí skôr narodení možno odpoveď nepotrebujú, pre tých mladších je dôležité priblížiť život a...

Nový sídelný biskup gréckokatolíckej eparchie Križevci v Chorvátsku


Košice, 8. september (TSKE) Sú to veľké a radostné sviatky byzantského kalendára, pri ktorých sa mnohokrát dozvedáme radostné správy z Vatikánu, týkajúce sa života a organizácie nás i našich sesterských cirkví byzantského obradu. Práve dnes, na sviatok Narodenia presvät...

Odpustová slávnosť v Michalovciach


Košice, 7. september (TSKE) Prvú septembrovú nedeľu, 6. septembra, navštívili obaja košickí vladykovia farský chrám v Michalovciach, pri príležitosti odpustovej slávnosti a 250. výročia chrámu. Odpustovej slávnosti predchádzala duchovná obnova zameraná na hlbšie spoznan...