Aktuality z Košickej eparchie

Gréckokatolík Štefan B. Roman na poštovej známke


Košice 16. apríl (TSKE) Pri príležitosti nedožitých 100 rokov od narodenia prvého predsedu Svetového kongresu Slovákov a veľkej osobnosti gréckokatolíckych dejín - Štefana Boleslava Romana (17.4.1921-23.3.1988) vydala Slovenská pošta 16. 4. 2021 novú výplatnú známku s j...

Nový gréckokatolícky biskup pre eparchiu Kluž v Rumunsku


Košice 14. apríl (TSKE) Dnes napoludnie Vatikánsky tlačový servis informoval, že hlava Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi, Jeho Blaženosť kardinál Lucian Mureşan, arcibiskup väčší Făgăraş şi Alba Iulia, so súhlasom biskupov tejto cirkvi a po informovaní Svätej stolice, p...

Vladyka Cyril Vasiľ SJ udelil kňazskú vysviacku jezuitovi Martinovi Benkovi


Košice 11. apríl (TSKE) V sobotu 10. apríla v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave prijal vkladaním rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, kňazskú vysviacku Martin Benko SJ. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť ko...

Budú kresťania znova sláviť Paschu spoločne?


Košice 11. apríl (TSKE) V marci rozvíril vody teologických diskusii príspevok pravoslávneho arcibiskupa a spolupredsedu zmiešanej katolícko-pravoslávnej teologickej komisie, a súčasne zástupcu Ekumenického patriarchátu pri Svetovej rade cirkvi, ktorým je Job Getcha. Zná

Hľadanie domova pre Ježiša - o novej filiálke gréckokatolíkov na Floride


Košice 8. apríl (TSKE) Pri čítaní novín eparchie Passaic s názvom Eastern Catholic Life zaujal článok o zakladaní novej filiálky eparchie pre gréckokatolíkov v štáte Florida. Rozhodol som sa kontaktovať autorku pôvodného článku, ktorou je Dr. Barbara Yastishock-Lutz a v...

O kraslici v Kanade


Košice 7. apríl (TSKE) Jedným z typických symbolov Paschy je aj paschálne vajce, bežne nazývané kraslica. Pre naše kraje je typické bohaté zdobenie, ktoré z týchto symbolov nového života a vzkriesenia robí male umelecké diela. Umenie kraslíc so sebou niesli aj emigranti...

Gréckokatolíci v Anglicku radostne oslávili Vskriesenie Krista


Košice 6. apríl (TSKE) Svätú a veľkú nedeľu Paschy slovenskí gréckokatolíci v Londýne oslávili spoločne na dvoch svätých liturgiách. Kvôli lokálnym protipandemickým opatreniam sa na nich nemohlo zúčastniť toľko ľudí, koľko by si prialo. Otec Siarhiej, správca bieloruské

Sviatky Kristovej Paschy 2021 v košickej katedrále


Košice 5. apríl (TSKE) Už druhé sviatky Paschy boli poznačené pandémiou Covid19. Po minuloročných čiastočných obmedzeniach boli z tohtoročného spoločného prežívania najdôležitejších sviatkov roka úplne vylúčení veriaci a všetky bohoslužby sa museli slúžiť bez účasti ver...

Gréckokatolíci v Brne sa modlili za Slovensko


Košice 5. apríl (TSKE) Slovenská gréckokatolícka komunita v Brne funguje od roku 2014 a do decembra 2017 bola súčasťou gréckokatolíckej farnosti pri chráme sv. Jozefa v Brne. Od 1. januára 2018 sa z komunity stala samostatná gréckokatolícka farnosť u sv. Marie Magdalény...

Bieloruskí gréckokatolíci u Slovákov v Prahe


Košice 4. apríl (TSKE) V exarcháte pre veriacich byzantského obradu v Českej republike sú okrem Čechov, Slovákov, Rusínov, či Ukrajincov prítomní aj gréckokatolícki Bielorusi. Približne raz za mesiac ku nim dochádza bieloruský gréckokatolícky kňaz a slávi pre nich litur...

Pastiersky list košických gréckokatolíckych biskupov na sviatky Paschy 2021


Košice 4. apríl (TSKE) Prinášame Vám v plnom znení pastiersky list košických gréckokatolíckych biskupov na sviatky Paschy 2021, ktorý sa bude čítať vo všetkých chrámoch Košickej eparchie na Svetlý pondelok, 5. apríla 2021: Drahí duchovní otcovia, milí veriac...

Bohács Béla püspöki helynök húsvéti üdvözlete


Kedves testvérek! Hosszú idő telt el, mióta utoljára láttuk egymást. Gondolom, hogy mindenkinek hiányzik a közös imádság a templomban, a találkozás, a közösség, a személyes kapcsolat. Nekünk papoknak is hiányoznak a hívek templomainkban. Nem voltunk hozzá szokva - há

Vladyka Cyril Vasiľ SJ diskutoval v rádiu Lumen o zákaze verejných bohoslužieb


Košice 30. marec (TSKE/Lumen) Cirkev vystupuje voči štátu otvorene a ústretovo, preto očakáva rovnaký prístup aj od vládnych predstaviteľov. V relácii Zaostrené to na margo aktuálnych opatrení povedal apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie Cyril Vasiľ. V ...

Vladyka Cyril navštívil Dom svätého Lazara


Košice 29. marec (TSKE)Na Lazárovu sobotu 27. marca arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Sede plena Košickej eparchie slávil svätú liturgiu v Kaplnke svätého Lazára. Vo svojej homílii vladyka povedal: „Byzantská ikonografia zvyčajne znázorňuje Krista v sl...

A magyar főkonzul és a Kassai Görögkatolikus Püspökség képviselői találkozója


Kassa, március 8. (TSKE) Március 26-án pénteken, a kassai Magyar Főkonzulátus termében került sor Dr. Hetey Ágota főkonzul asszony és a Kassai Görögkatolikus Püspöki Hivatal képviselőinek találkozójára. A találkozón a főkonzul asszony megköszönte Cyril Vasiľ érsek ma...

Maďarská vláda ocenila menovanie synkela pre maďarských veriacich


Košice 28. marec (TSKE) V piatok, 26. marca, sa v priestoroch Generálneho konzulátu Maďarskej republiky v Košiciach stretli zástupcovia Gréckokatolíckej eparchie Košice s generálnou konzulkou Maďarska, Dr. Ágota Hetey. Na stretnutí konzulka poďakovala vladykovi Cyril...

Vyhlásenie Patrónky Zemplína


Košice 26. marec (TSKE) Vo štvrtok 25. marca, v deň sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke, bol v celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vyhlásený nový mariánsky sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína. Zár...

ZJEDNOTENÍ - víkend modlitieb mladých greckokatolikov na Slovensku


Košice 25. marec (TSKE) Komisia pre mládež Prešovskej archieparchie, Rada pre mládež Košickej eparchie a Bratislavská eparchia pozývajú mladých na Modlitby za mladých gréckokatolíkov na Slovensku. Podujatie nesie názov Zjednotení, lebo spája mladých celej Gréckokatol...

A Klokocsói Istenszülő – Zemplén pártfogója


Kassa, március 21 (TSKE). Március 25.-én, csütörtökön – a Legszentebb Istenszülő Örömhírvételének ünnepén – a Szlovákiai Görögkatolikus Egyház minden templomában felolvasásra kerül a Keleti egyházak kongregációjának azon dekrétuma, amely kijelenti, hogy a Klokocsói Iste...

Gréckokatolícke liturgie v Záhrebe v nedeľu večer s vladykom Milanom Stipićom


Košice 22. marec (TSKE) V nedeľu 14. marca slúžil križevacký vladyka Milan Stipić svätú liturgiu v gréckokatolíckej konkatedrále sv. Cyrila a Metoda v záhrebskom Hornom Meste (Gornjem Gradu). Pred svätou liturgiou podpísal evanjelium, ktoré viditeľným spôsobom symbolizu...