Aktuality z Košickej eparchie

Študenti trebišovského Cirkevného gymnázia pripravili video o Ježišovom utrpení


Košice 10. marec (TSKE) V čase Veľkého pôst pripravilil študenti 3. ročníka Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove video Tieňová krížová cesta. Keďže tradičné duchovné pôstne aktivity, ktoré sa každoročne v škole konajú sa, v tento rok nemôžu uskutočniť, pri...

Kassán végső búcsút vettek id. Bohács Béla, görögkatolikus áldozópaptól


Kassa, március 8. (TSKE) Március 8.-án, hétfőn, a kassai Legszentebb Istenszülő születéséről elnevezett görögkatolikus székesegyházban végső búcsút vettek prof. Bohács Béla, görögkatolikus áldozópaptól és egyetemi tanártól. Mivel az elhunyt atya a Görögkatolikus egyház ...

V Košiciach sa posledný krát rozlúčili s gréckokatolíckym kňazom Vojtechom Boháčom st.


Košice 8. marec (TSKE) V pondelok 8.marca sa v košickej katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky uskutočnila posledná rozlúčka s gréckokatolíckym kňazom a vysokoškolským pedagógom, prof. Vojtechom Boháčom st. Nakoľko ide o významnú osobnosť Gréckokatolíckej cirkvi a je...

Historická gréckokatolícka liturgia v Zadare


Košice 8. marec (TSKE) Na základe dobrosrdečnosti zadarského arcibiskupa, ktorým je Dr. Zelimir Puljić bol gréckokatolíkom v Chorvátsku daný k dispozícii chrám sv. Ducha (ul. Franka Lisice 53-51). Chrám prevzal v utorok 2. marca  križevacký vladyka Milan Stipić. Spolu s...

V košickej katedrále sa modlili parastas za obete pandémie Covid19


Košice 7. marec (TSKE) V piatok 5. marca sa v košickej katedrále konala modlitba parastasu za zosnulých. Parastas je modlitba cirkví byzantského obradu za zomrelých, niekedy sa zvykne nazývať aj veľká panychída. Pri príležitosti prvého výročia prvého potvrdeného príp...

Krížupoklonná nedeľa v Trhovišti


Košice 7. marec (TSKE) Gréckokatolícka farnosť všetkých svätých v Trhovišti si v tomto roku pripomína 300. výročie od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa vo farnosti (kvôli pandemickej situácii nateraz online) konajú vždy prvú nedeľu v mesiaci počas sv. liturgií ka...

Cirkevné gymnázium v Trebišove otvára svoje dvere deviatakom


Košice 7. marec (TSKE) Za 25 rokov Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove pripravilo na život mnohých úspešných ľudí v rôznych povolaniach, či už kňazov, lekárov, učiteľov, informatikov, právnikov, zdravotníkov, manažérov a mnohých ďalších. Dnes cirkevné g...

V Michalovciach pochovali sr. Irenu Annu Protivňákovu, SNPM


Košice 4. marec (TSKE) Zádušná sv. liturgia a pohrebné obrady sr. Ireny Anny Protivňákovej sa konali vo štvrtok 4. marca 2021 o 10.00 hod. v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore otcov redemptoristov v Michalovciach. Pohrebné obrady slúžil protosynkel Košic...

Egy nagy ember nagy szívvel visszatért az Atyához


Kassa, március 3. (TSKE)  „Öröm töltött el, amikor jelezték: Indulunk az Úr házába!“  (122. zsoltár) Mély fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatjuk, hogy 2021. március 3.-án életének 70. esztendejében, Prof. ThDr. Bohács Béla, PhD., görögkatolikus áldozópap...

K Otcovi odišiel veľký muž s veľkým srdcom


Košice 3. marec (TSKE) „Zaradoval som sa, keď mi povedali: pôjdeme do domu Pánovho!“ S hlbokým zármutkom, ale v nádeji na vzkriesenie oznamujeme, že dňa 03. marca 2021, vo veku 70 rokov, odovzdal gréckokatolícky kňaz, dlhoročný profesor liturgiky, stavroforný protoje...

Arcibiskup Cyril Vasiľ pozýva k modlitbe parastasu za obete Covid19


Košice 3. marec (TSKE) Obdobie Veľkého pôstu je aj časom intenzívnej modlitby. Počas týchto týždňov Cirkev osobitne zasvätila niekoľko sobôt modlitbe za tých, ktorí nás už predišli do večnosti. Tieto soboty sa nazývajú "Zádušné." V predvečer tretej zádušnej soboty, v pi...

Vo Vatikáne si pripomenuli arménskeho svätca Gregora z Nareku


Košice 1. marec (TSKE) Na základe dekrétu pápeža Františka, ktorým určil 27. február v latinskom obrade za deň liturgickej spomienky na sv. Gregora z Nareku, igumena a učiteľa cirkvi, si vo Vatikáne prvý krát liturgicky pripomenuli svätca spoločného pre Arménsku apoštol...

Gorazďáci na Dejepisnej olympiáde mimoriadne úspešní


Košice 27. február (TSKE) Dňa 11. februára 2021 sa uskutočnil 13. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia sa súťaž realizovala online formou. Cirkevnú ZŠ s MŠ sv. Gorazda na Juhoslovanskej 2 v Košiciach reprezentovalo 6...

V slovenčine vyšiel výber diela gréckokatolíckeho jezuitu prof. Michala Lacka SJ


Košice 24. február (TSKE) V predchádzajúcich dňoch vyšla nová publikácia z produkcie Slovenského historického ústavu v Ríme s názvom Vybrané spisy prof. Michala Lacka SJ (1920-1982). Po kolokviu a zborníku o jeho osobe, ktoré uzreli svetlo sveta minulý rok pri príležito...

Fotosúťaž na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove


Košice 22. február (TSKE) V priebehu januára a februára prebiehala na Cirkevnom gymnáziu svätého Jána Krstiteľa v Trebišove fotosúťaž, ktorú pripravili pre študentov učitelia počas dištančnej výučby. Téma súťaže znela "Môj priateľ monitor". Cieľom bolo povzbudiť študent...

Vladyka Cyril Vasiľ odpovedal na otázky súvisiace so sčítaním obyvateľstva


Košice 23. február (TSKE) Prebiehajúce sčítanie obyvateľstva nám ponúka aj možnosť prihlásiť sa k viere. Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa v spolupráci s TV Lux snaží odpovedať na niekoľko otázok spojených s touto významnou celospoločenskou udalosťou. Zamýšľa sa napr. nad tý

Pastiersky list vladyku Nila k Jubilejnému roku Mukačevskej eparchie


Košice 21. február (TSKE) Prinášame vám slovenský preklad pastierskeho listu vladyku Nila Luščaka OFM, apoštolského administrátora Mukačevskej eparchie, ktorá je matkou všetkých gréckokatolíkov pochádzajúcich z Užhorodskej únie. Vladyka Nil tento pastiersky list adresuj...

Pred dvadsiatimi štyrmi rokmi sv. Ján Pavol II. položil základy Košickej eparchie


Košice 21. február (TSKE) Košický apoštolský exarchát, priameho predchodcu Košickej eparchie, zriadil 21. februára 1997 pápež sv. Ján Pavol II. bulou Ecclesiales communitates vyčleniac územie Košického samosprávneho kraja z Prešovskej eparchie. Za prvého exarchu bol men...

Népszámlálás 2021


„Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei Atyám előtt”. (Mt 10,32) NÉPSZÁMLÁLÁS 2021 Az idei népszámlálás meghatározó a szlovákiai magyarság jövője szempontjából. Arról dönthetünk, hogy megmaradunk-e erős közösségként szülőföldünkön, vagy...

Nový biskup pre ukrajinských gréckokatolíkov v Nemecku a Škandinávii


Košice 18. februára (TSKE) V dnešný deň, 18. februára, na sviatok sv. Leva Veľkého, rímskeho pápeža, prijal pápež František z dôvodu dosiahnutia kánonického veku zrieknutie sa vladyku Petra Kryka z úradu apoštolského exarchu pre gréckokatolíckych ukrajinských veriacich ...