V Sečovciach si pripomenuli 110. výročie narodenia ThDr. Jána Murína

Košice, 2. február (TSKE) V pondelok 30. januára si priaznivci cyrilo-metodskej myšlienky pripomenuli 110. výročie narodenia miestneho rodáka ThDr. Jána Murína, gréckokatolíckeho kňaza, zakladateľa Jednoty sv. Cyrila a Metoda (dnes Spolok sv. Cyrila a Metoda) a popredného predstaviteľa hnutia za obnovenie Gréckokatolíckej cirkvi.

Spomienkové podujatie zorganizoval Spolok sv. Cyrila a Metoda  v spolupráci s Maticou Slovenskou a gréckokatolíckym farským úradom v Sečovciach. Slovenský historický ústav v Ríme na podujatí zastupoval jeho predseda Dr. Daniel Černý.

V prvej časti podujatia účastníci položili veniec k pamätnej tabuli otca Murína, ktorá je umiestnená na jeho rodnom dome v Sečovciach. Následne si všetci vypočuli prednášku doc. Michala Hospodára, predsedu Spolku sv. Cyrila a Metoda o dôležitých momentoch a aktivitách Jána Murína.

V druhej časti sa všetci presunuli do chrámu sv. Cyrila a Metoda na sv. liturgiu. Predsedal jej otec Michal Hospodár. Koncelebroval otec Miroslav Pohár, domáci farár a sečovský protopresbyter, otec Dušan Seman, trebišovský farár a protopresbyter, dvaja domáci duchovní otec Teodor Šangrik a otec Juraj Lukáč a otec Martin Mráz, tajomník vladyku Cyrila Vasiľa a kancelár a hovorca Košickej eparchie. Otec Mráz predniesol aj homíliu, v ktorej vychádzal z sviatku Troch svätiteľov. Tak ako všetkých troch spájala hlboká zakorenenosť v tradícii a Božom Slove, tak aj otec Murín vďaka svojej zakorenenosti v Slove, mohol priniesť na cyrilo-metodskom i národnom poli bohatú úrodu. Dejiny občas olámu výhonky ľudských diel, ale nikdy nevytrhnú korene, ktoré človek zapustí hlboko v Bohu. Z týchto koreňov vyrastajú nové výhonky rôznorodej Božej prítomnosti v tomto svete.

V závere sv. liturgie pozval predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda aj na jeho najbližšie podujatie do Trebišova. V pondelok 13. februára, v predvečer sviatku sv. Konštantína – Cyrila, si tam široká verejnosť pripomenie 100. výročie od narodenia gréckokatolíckeho kňaza Juraja Kocáka.

TSKE

Foto: TSKE a Daniel Černý