Aktuality z Košickej eparchie

Do Klokočova aj tento rok prišli tisícky pútnikov, aby si tam uctili klokočovskú ikonu Presvätej Bohorodičky


Košice, 14. august (TSKE) Najvýznamnejšie pútnické miesto Košickej eparchie v Klokočove počas uplynulého víkendu otvorilo svoje brány pre pútnikov, aby tak spoločne oslávili chrámový sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Do Klokočova každoročne prídu tisícky pútnik...

Posledný príhovor kardinála Tomka slovenským gréckokatolíkom


Košice, 14. august (TSKE) Počas uplynulého víkendu sa v Klokočove uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť. Prinášame vám príhovor, ktorý predniesol zosnulý kardinál Jozef Tomko 29. júna 2021 v Lateránskej bazilike v Ríme počas púte slovenských gréckokatolíkov s ikono...

Homília vladyku Cyrila zo sobotnej archijerejskej svätej liturgie v Klokočove


Košice, 13. august (TSKE) Prinášame Vám v plnom znení homíliu vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa - košického eparchiálneho biskupa zo sobotnej  archijerejskej svätej liturgie v Klokočove, pri príležitosti odpustovej slávnosti.  V týchto dňoch sa nedá neve...

Augustová fatimská sobota v Klokočove


Košice, 11. august (TSKE)V sobotu 6. augusta sa na sviatok Premenenia Pána konala fatimská sobota na pútnickom mieste v Klokočove.Program sa začal posvätným ružencom, ktorý viedla mládež z farnosti Trebišov. Pokračovalo sa modlitbou tretieho času a po modlitbe nasledova...

Duchovná púť pre matky s detmi z Ukrajiny


Košice, 9. august (TSKE) Denné centrum Košickej eparchie 8. augusta, usporiadalo duchovnú púť na pútnické miesto do Ľutiny. Tejto púte sa zúčastnili matky a deti z Ukrajiny, ktoré žijú v Košiciach. Súčasťou programu bola sv. liturgia v drevenom chráme v Ľutine. Tú dopre...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 8. – 14. august 2022


Pondelok 8. august Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Utorok 9. august 10.00 Hatfa - liturgia a stretnutie s mládežníkmi v rámci Campu eparchie Streda 10. august Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Štvrtok 11. august 9.00 Prešov - Redakčná rada časopis...

Vyjadrenie otca arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ k osobe zosnulého kardinála Jozefa Tomka


Košice 8. august (TSKE)Vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup spolu s duchovenstvom a veriacimi Košickej eparchie so zármutkom prijal informáciu o odchode do večnosti otca kardinála Jozefa Tomka. Vladyka Cyril sa spolu so zamestnancami Eparchiál...

Novodobý mučeník z Podkarpatskej Rusi uznaný Vatikánom – kňaz a mučeník o. Petro Pavlo Oros


Košice 7. august (TSKE) V piatok 5. augusta 2022 bolo vo Vatikáne zverejnené rozhodnutie pápeža Františka, ktorým bolo oficiálne uznané mučeníctvo kňaza - mučeníka Petra Pavla Orosa (1917-1953). Teraz už ostáva len stanoviť dátum oficiálnej slávnosti blahorečenia. Gratu...

Odpustová slávnosť v Klokočove


Košice 2. august (TSKE) V najvýznamnejšom pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočove sa počas druhého augustového víkendu uskutoční odpustová slávnosť.  Program: Program duchovnej obnovy pred odpustom: 11.08. štvrtok 18: 00 Sv. liturgia *  modlitba za...

Vladyka Szilárd Keresztes oslávil 90 rokov


Košice 19. júl (TSKE) Emeritný gréckokatolícky vladyka Szilárd Keresztes oslávil 19. júla 2022 svoje deväťdesiate narodeniny. Narodil sa 19. júla 1932 v obci Nyíracsád v župe Hajdú-Bihar vo východnom Maďarsku. Po maturite bol jedným z prvých bohoslovcov vo vtedy novozal...

Harangszentelés és felolvasóavatás Nagykaposon


Július 17.-én, az első hat egyetemes zsinat atyáinak vasárnapján került sor a Kassai görögkatolikus egyházmegye Magyar esperesi kerületének egyházmegyei ünnepére Nagykaposon a Boldog Gojdics Pál-Péter fölszentelt vértanúról elnevezett görögkatolikus templomban.  Az ü

Posviacka zvona a postriženije vo Veľkých Kapušanoch


Košice 18. júl (TSKE) V nedeľu otcov prvých šiestich všeobecných snemov 17. júla, sa konala eparchiálna odpustová slávnosť Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie v Chráme blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča vo Veľkých Kapušanoch. Slávnosť sa začala už

Týždenný denný tábor pre odídencov z Ukrajiny


Košice 18. júl (TSKE)Mimoriadny týždeň, takto by sa  mohol nazvať týždeň od 11. do 15. júla. V týchto dňoch sa uskutočnil týždenný denný tábor pre odídencov z Ukrajiny. Denné centrum Košickej Eparchie usporiadalo tento výnimočný týždeň, ktorý sa niesol v duchu vzájomnéh...

Syntéza synodálnej cesty Košickej eparchie


Košice 18. júl (TSKE)V týchto dňoch sa ukončuje prvá (eparchiálna) fáza Synody o synodalite. Jej ovocím je dokument s názvom Záverečná syntéza. Syntézu na základe textov za jednotlivé oblasti synodálneho procesu v Košickej eparchii redakčne spracoval o. Michal Hospodár,...

V prvý prázdninový deň sa na Kostolianskej ulici stretli deti a matky z Ukrajiny


Košice 6. júl (TSKE)V piatok 1. júla sa na Kostolianskej ulici stretli deti a matky na nové načerpanie síl. Košická eparchia tu zriadila denné centrum pre pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny. Ráno sa deti s ich mamami stretli na autobusovej stanici s animátorm...

Púť synov a otcov


Košice 22. jún (TSKE) V sobotu, 19. júna, sa konal druhý ročník Púte synov a otcov Košickej eparchie. Trasa púte viedla z  Gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Kojšove na Folkmarskú skalu. Popri spoločnom kráčaní prežili synovia a otcovia výnimočný čas...

Deň rodiny v michalovskej gréckokatolíckej farnosti


Košice 22. jún (TSKE) V nedeľu 19. júna, v rámci slávenia 2. nedele po Zostúpení Svätého Ducha, sa v michalovskej gréckokatolíckej farnosti uskutočnil Deň rodiny. Dopoludňajší program začal sv. liturgiou, v ktorej sa prihovoril otec Maroš Rinik, miestny farár a protopre...

Športovo relaxačný deň pre utečencov z Ukrajiny


Košice 21. jún (TSKE)V sobotu 18. júna sa v priestoroch rodinného centra Košickej eparchie, určeného na pomoc a prácu s ukrajinskými odídencami, uskutočnilo významné podujatie. V areáli centra na Kostolianskej ulici sa zišlo 25 ľudí vrátané detí, ktoré museli opustiť sv...

Kňazský deň Košickej eparchie


Košice 20. jún (TSKE) V pondelok 20. júna sa v priestoroch košického eparchiálneho úradu uskutočnil kňazský deň Košickej eparchie. V samotnom úvode sa zídení kňazi zjednotili v modlitbe tretieho času. Následne sa prítomným prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibisku...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 20.jún – 5. júl 2022


Pondelok 20. jún 9.00 Košice - Eparchiálny úrad: Kňazský deň 14.00 Košice - Eparchiálny úrad: nahrávanie dokumentu o pátrovi Fedorovi 16.30 Košice - kostol Premonštrátov: sv. omša pri príležitosti životného jubilea opáta Ambróza Štrbáka Utorok 21. jún 9.0...