Aktuality z Košickej eparchie

Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda získal ocenenie na festivale cirkevnej hudby v Poľsku


Košice, 30. september (TSKE) V dňoch 21. – 25. septembra sa v poľskom meste Białystok konal už 41. ročník Medzinárodného festivalu cirkevnej hudby Hajnówka 2022. Ako jediný slovenský zástupca sa na tomto podujatí zúčastnil Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod...

Ukončenie projektu na SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach


Košice, 30. september (TSKE) Na strednej odbornej pedagogickej škole sa úspešne zavŕšili aktivity projektu pod názvom Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou na SOŠ pedagogickej sv. Cyrila a Metoda na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šport...

Pápež František potvrdil arcibiskupa Vasiľa ako člena vatikánskej komisie na posudzovanie závažných deliktov


Košice, 30. september (TSKE) Apoštolská nunciatúra na Slovensku informovala Eparchiálny úrad v Košiciach, že pápež František potvrdil arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ na obdobie ďalších troch rokov ako člena Kolégia pre posudzovanie odvolaní v záležitostiach rezervovaných d...

30. výročie posvätenia Chrámu Matky ustavičnej pomoci v Dargove


Košice, 27. september (TSKE) V nedeľu 25. septembra sa uskutočnila milá slávnosť v gréckokatolíckom chráme v Dargove pri príležitosti 30. výročia posviacky chrámu. Veriaci so svojím duchovným otcom Patrikom Jurkom privítali medzi sebou vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibisk...

Mladí Košickej eparchie oslávili patróna svojho Centra


Košice, 27. september (TSKE)V sobotu, 24. septembra otvorilo pre všetkých svoje dvere a srdce Centrum pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach, aby v spoločenstve  mladých oslávilo svojho patróna. Odpust Centra, ako  nesie názov táto udalosť, začal...

Magyar esperesi kerület zarándoklata Máriapócsra


Kassa, szeptember 28. (TSKE) - Szlovákiai magyar esperesi kerület hívei és papjai zarándokoltak el Máriapócsra szeptember utolsó hétvégéjén. Kilenc órai kezdettel megkezdődőt a gyónási lehetőség, 10 órakor Kecskés Gábor atya vezetésével megkezdődőt a Akathisztosz a Szűz...

Púť maďarských veriacich do Máriapócse


Košice, 27. september (TSKE) - Poslednú septembrovú sobotu sa veriaci a kňazi maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie vybrali na púť do Máriapócse, kde strávili deň, naplnený duchovným programom. Ráno od deviatej hodiny mali pútnici možnosť pristúpiť ku svätej sp...

Cirkevné gymnázium v Trebišove obnovilo osvetľovacie a vykurovacie systémy


Košice, 25. september (TSKE) V priestoroch Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa vo štvrtok 22.septembra uskutočnil študentský odborný seminár spojený so slávnostným odovzdaním a požehnaním novozrekonštruovaných osvetľovacích a vykurovacích systémov. Pod...

Viacdenný výlet vo Vysokých Tatrách pre ľudí z Ukrajiny


Košice, 19. september (TSKE) Denné centrum Košickej eparchie, ktoré bolo zriadené na pomoc a podporu pre matky s deťmi a ľudí z Ukrajiny usporiadalo v dňoch 15.-17. septembra 2022 viacdenný pobyt vo Vysokých Tatrách. Po božskej svätej liturgii v katedrálnom sobornom chr...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 19. – 25. september 2022


Pondelok 19. september Bratislava - Konzervatívny summit Utorok 20. september Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Streda 21. september Michalovce – Pracovná cesta Štvrtok 22. september Trebišov - návšteva Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Piat...

Toronyszentelés Bodrogszerdahelyen


Kassa, szeptember 25. (TSKE) 2022. szeptember 18-án nagy dolog történt Bodrogszerdahelyen. A négy évvel ezelőtt megrongálódott tornyot, most a felújítás után megáldotta Cyril Vasiľ érsekatya. Négy év imádság, gyűjtögetés, spórolás eredményeként sikerült kijavítani a tor...

Vladyka Cyril posvätil obnovený exteriér chrámu v Ruskovciach


Košice, 18. september (TSKE) Nedeľa po Povýšení svätého Kríža mala pre Ruskovčanov obzvlášť slávnostný charakter, keďže miestny filiálny chrám navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, aby posvätil jeho obnovený exteriér. Pred samotnou archijerejs...

Posviacka sochy Krista v Kuzmiciach


Košice, 18. september (TSKE) Dňa 18.9.2022 po svätej Božskej liturgii pri farskom chráme v Kuzmiciach domáci farár protojerej Štefan Keruľ-Kmec posvätil umelecké dielo, sochu nášho Pána Ježiša Krista – Poďte ku mne všetci. Socha symbolizuje nášho Pána ako toho, ktorý

Posviacka farského kríža Košice - Ťahanovce


Košice, 18. september (TSKE) Gréckokatolícka farnosť bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. Trčku v Košiciach na Sídlisku Ťahanovce slávila v piatok 16. septembra slávnostnú sv. liturgiu, ktorá bola spojená s posviackou novovybudovaného farského kríža v miestnom lesop...

100. výročie posvätenie chrámu v Kožuchove


Košice, 18. september (TSKE)Dňa 17.septembra si veriaci filiálnej obce Kožuchov pripomenuli významné storočné jubileum od postavenia a posvätenie chrámu. Chrám bol postavený prevažne z milodarov emigrantov z obce, ktorí po Prvej svetovej vojne odišli pracovať do USA. Pr...

Veriaci Košickej eparchie putovali na pútnické miesto Máriapócs


Košice, 18. september (TSKE)Vo štvrtok 15. Septembra, kedy si celé Slovensko pripomína sviatok Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska, putovali veriaci Košickej eparchie na pútnické miesto Máriapócs, v susednom Maďarsku. Boží ľud, najmä zo Zemplína, tak nadviaza...

Ľudia z Ukrajiny a pomoc pre dlhodobo chorých


Košice, 17. september (TSKE)Denné centrum Košickej eparchie, ktoré polo zriadené pre matky s deťmi a ľudí   z Ukrajiny prijalo pozvanie na ,, Deň otvorených dverí“. Ten sa konal v Prešove dňa 13. septembra 2022. Občianske združenie Láskavé ruky, zriadila Kongregácia Ses...

Odpust v 220-ročnom chráme v Poľanoch


Košice, 14. septembra (TSKE)  Na pozvanie farára farnosti Poľany Františka Kecskésa slávil v nedeľu, 11. septembra v gréckokatolíckom kostole v Poľanoch slávnostnú odpustovú liturgiu synkel pre maďarských veriacich Vojtech Boháč. Chrám, ktorý je zasvätený sviatku Nar...

Búcsú a 220-éves pólyáni görögkatolikus templomban


Kassa, szeptember 11. (TSKE)  Kecskés Ferenc parókus meghívására Bohács Béla püspöki helynök mutatott be búcsúi Szent Liturgiát szeptember 11.-én vasárnap a pólyáni görögkatolikus templomban. Az ünnep különlegessége az volt, hogy az egyházközség a legszentebb Istensz...

V košickej katedrále oslávili sviatok narodenia jej patrónky


Košice, 12. september (TSKE) Košická katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky slávila počas víkendu 10. – 11. septembra eparchiálnu odpustovú slávnosť. Veriaci Košickej eparchie zblízka i zďaleka začali prichádzať na farský dvor od 15:00h na spoločnú modlitbu deviatej ...