Stretnutie s rusínskymi veriacimi v Košiciach

Košice 17. máj (TSKE) V utorok 9. mája  v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ulici počas cirkevnoslovanskej liturgie o 17:00h po dlhšej dobe opäť zazneli čítania apoštola, evanjelia a kázeň v jazyku Rusínskej národnostnej menšiny. 

Túto svätú liturgiu slávil jeromonach Kassián - synkel pre rusínskych a ukrajinských veriacich byzantského obradu na území Košickej eparchie spolu s otcom Milanom Jasikom, ktorý je členom Obščestva sv. Joana Krestiteľa - OSJK, s otcom Patrikom Pankulicsom a diakonom Martinom Vaškom.

Po liturgii nasledovalo stretnutie otca synkela s veriacimi, medzi ktorými boli laici, ale aj zástupcovia rusínskych organizácií O.Z. molody.Rusyny a Rusínskej Obrody na Slovensku. Počas stretnutia sa diskutovalo na tému vytvorenia fungujúcej rusínskej pastorácie v Košiciach a veriaci mohli predniesť svoje potreby, postrehy i návrhy.

Pre katedrálu bol od bohuznámeho darcu z Košíc venovaný Apoštolár v rusínskom jazyku, ktorý spolu s ďalšími rusínskymi prekladmi liturgických textov vydalo OSJK. 

Organizátorov teší skutočnosť, že sa i v dnešných časoch nezabúda ani na túto skupinu veriacich a budú vďační za vytvorenie dôstojných podmienok v rámci možností pre rozvíjanie duchovného života a pastorácie prihliadajúc aj na potreby rusínskej národnostnej menšiny.

TSKE informovala Anna Zamutovská