Biblická olympiáda 2022/2023 v Šaštíne

Košice 27. máj (TSKE) V dňoch 22.- 24. mája sa v Šaštíne konal 21. ročník Biblickej olympiády. Po roku príprav štúdia biblických kníh Ester, Judita, Nehemiáš a 1Petrov list, sa zúčastnilo desať najúspešnejších družstiev z kategórie základných škôl,  vo FINÁLE - CELOŠTÁTNOM KOLE BIBLICKEJ OLYMPIÁDY. Gréckokatolíkov na BO 21. ročníka reprezentovala ZŠ M.R.Štefánika, Trebišov a CZŠ sv. Juraja Svidník. Družstvo Košickej Eparchie sa umiestnilo na 8. mieste a družstvo prešovskej archieparchie na 6.mieste. Po ukončení Biblickej olympiády pre záklané školy v Šaštíne privítali 30 stredoškolákov, súťažiacich v 2. kategórii. Aj stredoškolaci ukazali svoje schopnosti a prehľad z bibliclých kníh. Na 9. mieste sa umiestnilo družstvo z Košickej eparchie Gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov a na 8. mieste družstvo z prešovskej archieparchie Gymnázium na ul. Reimanovej. Súťažiacim aj tých,  ktorí ich pripravovali patrí veľké uznanie a pochvala. Podľa slov predsedu doc.ThDr.Branislava Kľusku, PhD patria medzi najúspešnejších  biblických olympionikov v tomto roku. Vaše úsilie, šikovnosť a kresťanská viera vás doviedla na krásne umiestnenie. Ďakujeme za reprezentáciu gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.   

TSKE informovala sr. Alžbeta, SNPM