30 rokov kňazskej vysviacky

Košice 12. jún (TSKE) 10. júna sa v Klokočove stretlo 7 kňazov z celej metropolie, aby spolu s Bohorodičkou ďakovali za dar kňazstva, ktorý 6.6.1993 prijali z rúk o. biskupa Jána Hirku. Tento ročník kňazov je jeden z posledných, ktorí nastúpili do seminára ešte počas totality. O situácii cirkvi v tejto dobe svedčí aj fakt, že o. protosynkel Vladimír Skyba sa do seminára hlásil 11-krát.

Stretnutia sa zúčastnili aj kňazské manželky a spolu tak v komornej atmosfére ďakovali Bohu za všetko, čo počas týchto 30. rokov zažili.

TSKE informovala Andrea Geregová

Foto: Peter Čintala a archív