Aktuality z Košickej eparchie

V Michaľanoch pochovali gréckokatolíckeho kňaza Juraja Kačalu


Košice, 4. október (TSKE) V sobotu 2. októbra odišiel do večnosti vo veku 84 rokov gréckokatolícky kňaz Juraj Kačala. Posledná rozlúčka a pohrebné obrady, ktoré viedol vladyka Milan Chautur CSsR, košický emeritný biskup, sa uskutočnili v stredu 6. októbra v obci Michaľa...

Odpustová slávnosť v Oreskom


Košice, 4. október (TSKE) Pri príležitosti chrámového sviatku Pokrova - Ochrany presvätej Bohorodičky sa v Oreskom konalo modlitebné odpustové trojdnie. Začalo sa v piatok 1.októbra v deň samotného sviatku, Eucharistickou adoráciou, prijatím sviatosti zmierenia a svätou...

V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa historicky po prvýkrát slávil nový sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína


Košice, 3. október (TSKE) V nedeľu, 3. októbra sa v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku historicky po prvýkrát slávil nový sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína. Na pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočov...

Púť kresťanských pedagógov


Košice, 3. október (TSKE) Dňa 02. okróbra sa v Klokočove, v rámci Fatimskej soboty a Eparchiálnej odpustovej slávnosti Klokočovskej ikony Patrónky Zemplína, konala Púť kresťanských pedagógov, určená pre pedagogických, nepedagogických zamestnancov, detí, žiakov a študent...

V Michalovciach sa uskutočnila vedecká konferencia o Klokočovskej Bohorodičke, patrónke Zemplína


Košice, 3. október (TSKE) V nedeľu 3. októbra bude Gréckokatolícka cirkev na Slovensku po prvýkrát v dejinách sláviť nový sviatok, ktorý ustanovila Kongregácia pre Východné cirkvi v Ríme s titulom: Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Ze...

Interview so synkelom Vojtechom Boháčom o návšteve pápeža Františka v Prešove


Košice, 29. septembra (TSKE) Pápež František sa počas svojej návštevy Slovenska stretol aj s gréckokatolíckymi veriacimi. Hlava katolíckej cirkvi prvýkrát na území Slovenska slávila byzantskú liturgiu. O význame návštevy pápeža Františka v Prešove a o tom, ako ju vní

Interjú Ferenc pápa látogatásáról Bohács Béla püspöki helynökkel


Kassa, szeptember 29. (TSKE) Ferenc pápa négynapos szlovákiai látogatása alatt találkozott a görögkatolikus hívekkel is. A katolikus egyház feje Szlovákia területén most először mutatott be bizánci liturgiát. Az eperjesi látogatásának a jelentőségéről és annak magyar...

Farská prechádzka novovzniknutej farnosti Zbudza-Oreské


Košice, 29. september (TSKE)„I keď je účasť na Eucharistii srdcom nedele, jednako by bolo obmedzujúce zúžiť povinnosť "svätiť ju" len touto účasťou. Deň Pána sa totiž prežíva dobre vtedy, ak je celý poznačený vďačnosťou a činnou spomienkou na spásonosné Božie gestá.“ (D...

A magyar esperesi kerület zarándoklata Máriapócsra


Kassa, szeptember 26. (TSKE) Szeptember 25-én, szombaton került sor a magyar esperesi kerület híveinek éves zarándoklatára Máriapócson. Mintegy 200 hívő és 15 pap vett részt rajta. A járványhelyzet miatt a lerövidített liturgikus program 10:30-kor szent liturgiával kezd...

Púť maďarského protopresbyterátu do Máriapócse


Košice, 26. september (TSKE) V sobotu 25. septembra sa uskutočnila každoročná púť veriacich maďarského protopresbyterátu do Máriapócse. Zúčastnilo sa jej okolo 200 veriacich a 15 kňazov. Kvôli pandemickej situácii skrátený liturgický program začínal liturgiou o 10:30 ho...

Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi navštívil bohosloveckú školu v Maďarsku


Košice, 25. september (TSKE) Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Arcibiskup Demetrio Gallaro, 10. septembra navštívil spolu s vladykom Manuelom Ninom, exarchom pre katolíkov byzantského obradu v Grécku Vysokú školu sv. Atanáza v maďarskom meste Nzíregyháza. Návš

Prvé Zatiahni v škole - alebo Muž?! Čo to je?!


Košice, 24. september (TSKE) Občas potrebujeme ZATIAHNUŤ ručnú brzdu v živote, aby sme životom len tak nepreleteli. Potrebujeme ZATIAHNUŤ na hlbinu, ako by povedala Biblia, aby sme neostali na povrchu a žili život v jeho hĺbke. A niekedy je dobré ZATIAHNUŤ rolety na okn...

Nový patriarcha pre katolíckych Arménov


Košice, 23. september (TSKE) Zvuk zvonov v patriarchálnom kláštore Bzommar v Libanone dnes napoludnie oznámil zvolenie nového arménskeho katolíckeho patriarchu Cilicie: Jeho blaženosť Raphaëla Françoisa Minassiana, doterajšieho titulárneho arcibiskupa Caesarey v Kappado...

Redemptoristi oslávili 100 rokov od príchodu na Slovensko


Košice, 23. september (TSKE)  Počas uplynulého víkendu 17. -19. septembra  vyvrcholili oslavy jubilea 100 rokov od príchodu redemptoristov na Slovensko. Oslavy jubilea začali v piatok večernou svätou liturgiou a chválami, ktoré viedli redemptoristi z Michaloviec – vicep...

Ako Slováci pomohli ukrajinským redemptoristom


Košice, 22. september (TSKE) V tomto roku si redemptoristi pripomínajú sté výročie ich príchodu do Stropkova. Pri tejto príležitosti usporiadali 18. septembra vedeckú konferenciu. V rámci nej vystúpil aj otec Ruslan Pich CSsR. Otec je cirkevný historik ukrajinského pôvo...

Jeden z členov gréckokatolíckeho spoločenstva v anglickom Londýne prvýkrát prijala sviatosť zmierenia a eucharistiu


Košice, 21. september (TSKE) Gréckokatolíci zo Slovenska žijúci v anglickom Londýne majú opäť dôvod na radosť. V Nedeľu po Povýšení sv. Kríža, 19. septembra jedna z členov toto živého spoločenstva prvýkrát prijala sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Julianka ako ju vše...

Liturgia sv. Jána Zlatoústeho na košickej Kalvárii


Košice, 20. september (TSKE) V sobotu 18. septembra bola slávená liturgia sv. Jána Zlatoústeho na košickej Kalvárii. Stalo sa tak v rámci programu odpustovej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, ktorú organizujú Saleziáni dona Bosca. Svätej liturgii predsedal otec Mila...

20. výročie farnosti Košice – Ťahanovce


Košice, 20. september (TSKE) Gréckokatolícka cirkev, farnosť bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. Trčku v Košiciach na Sídlisku Ťahanovce slávila v nedeľu po Povýšení sv. Kríža 20. výročie zriadenia a postavenia chrámu.   Hlavným slúžiteľom bol vladyka Cyril Vasi...

Jubileum 250 rokov od kánonického potvrdenia Mukačevského biskupstva


Košice, 18. september (TSKE) Mukačevská eparchia na zakarpatskej Ukrajine si v tomto roku pripomína viacero výročí. V nedeľu 19. septembra uplynie dvestopäťdesiat rokov od jej kánonického zriadenia. Pri tejto príležitosti boli v piatok 17. septembra v Užhorode oslavy...

Vladyka Milan: "Pápež ma ubezpečil o svojich modlitbách"


Košice, 17. september (TSKE) Na gréckokatolíckej sv. liturgii v Prešove, ktorej predsedal Svätý Otec František sa zúčastnil aj emeritný košický biskup, vladyka Milan Chautur CSsR. Po sv. liturgii sa, mimo plánovaného programu, stretol s pápežom, ktorý osobne inicioval t...