Aktuality z Košickej eparchie

Pastiersky list vladyku Cyrila k začiatku nového občianskeho roku 2023


Košice, 1. január (TSKE) Prinášame Vám pastiersky list vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa-košického eparchialneho biskupa k novému občianskemu roku 2023. Milí bratia a sestry, ctihodní duchovní otcovia, rehoľníci a rehoľníčky! Ježiš Kristus je priesečníkom duch...

Vyjadrenie arcibiskupa Vasiľa k odchodu do večnosti emeritného pápeža Benedikta XVI.


Košice, 31. december (TSKE) V sobotu 31. decembra zomrel emeritný pápež Benedikt XVI. Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ v mene svojom i celej Košickej eparchie sa pridáva k modlitbe za dušu zosnulého. Prinášame vám vyjadrenie vladyku Cyrila:   TSKE Foto: TSKE

Vianočný koncert v košickej katedrále


Košice, 30. december (TSKE) 28. decembra sa vo večerných hodinách niesli Katedrálnym chrámom Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach nádherné duchovné piesne, ktoré boli hlavnou časťou vianočného koncertu určenému na podporu súčasných i nových duchovných povolaní. V...

Vladyka Cyril udelil nižšie svätenia bohoslovcom Košickej eparchie


Košice, 30. december (TSKE) Na sviatok svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana 27. decembra, v košickej katedrále pred svätou liturgiou udelil vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, prvý a druhý stupeň nižších svätení – postrižénije a poddiako...

Vysokoškoláci a stredoškoláci zo spoločenstva Univerzitnej pastorácie Košickej eparchie zakončili zimný semester Štedrou večerou


Košice, 27. december (TSKE) Vysokoškoláci a stredoškoláci zo spoločenstva Univerzitnej pastorácie Košickej eparchie UNIPAS KE zakončili zimný semester Štedrou večerou, ktorá sa niesla v znamení vďaky. Stretnutie sa uskutočnilo v stredu, 21. decembra, v rámci poslednej U...

Vladyka Cyril Vasiľ navštívil gréckokatolícku farnosť Trebišov


Košice, 27. december (TSKE)Na sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke 26. decembra navštívil gréckokatolícku farnosť Trebišov vladyka Cyril Vasiľ, SJ arcibiskup - košický eparchiálny biskup.  Jedným z dôvodov jeho návštevy bolo 25. výročie založenia chrámového zbor...

Filipovka a privítanie malého Ježiška v Porube pod Vihorlatom


Košice, 27. december (TSKE)Vo farnosti Poruba pod Vihorlatom sa deti počas celej Filipovky pripravovali na príchod malého Ježiška. Pripravovali mu seno modlitieb, slamu účastí na svätých liturgiách, zlato zdržanlivosti, tymián neustálych modlitieb a myrhu dobrých skutko...

Úmrtie - kňaz Peter Horňák


Košice, 26. december (TSKE) V sobotu 24. decembra - v predvečer sviatkov Narodenia Pána - odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi v 72. roku života a 49. roku kňazstva protojerej Peter Horňák, titulárny dekan a kňaz Košickej eparchie, ktorý žil na odpočinku v Moldave nad Bodvo...

Kňazi Košickej eparchie v predvianočnom čase ponúkli možnosť svätej spovede v netradičnom priestore


Košice, 24. december (TSKE)Kňazi Košickej eparchie na čele s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ v predvianočnom čase ponúkli možnosť svätej spovede v netradičnom priestore železničnej stanice v Košiciach. Túto možnosť v priebehu 2 dní využilo viac ako 200 ľudí, ktorí z dôv...

Arcibiskup Cyril Vasiľ pozdravil pred Vianocami žiakov v Sobranciach


Košice, 21. december (TSKE) V stredu 21. decembra vladyka Cyril Vasiľ SJ prijal pozvanie vedenia Základnej školy Komenského 12 v Sobranciach, aby sa zúčastnil predvianočného stretnutia žiakov a učiteľov. Spolu s ním sa stretnutia zúčastnili aj dekan Gréckokatolíckej far...

Predvianočné stretnutie angažovaných laikov v Košiciach


Košice, 21. december (TSKE) Na Nedeľu svätých otcov sú v Košickej eparchii už tradične pozvaní laici angažovaní vo verejnom a spoločenskom živote na stretnutie so svojím biskupom. Najosvietenejší vladyka Cyril, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, pri tejto príležit...

Spovedná služba na železničnej stanici v Košiciach


Košice, 20. december (TSKE) V týchto dňoch sa spoločne blížime k zavŕšeniu pôstneho obdobia Filipovky, počas ktorého sme sa pripravovali na príchod narodenia nášho Pána. Práve toto obdobie má byť zavŕšené tou najdôležitejšou prípravou, v ktorej si nanovo očistíme svoje ...

Projekt Cerkov s molodyma v Košiciach


Košice, 20. december (TSKE) Občianske združenie molody.Rusyny organizuje duchovno-vzdelávacie podujatia na košických internátoch už päť rokov. Podujatia sa uskutočňovali pravidelne trikrát v každom semestri od roku 2017 prakticky až po vynútenú korona-prestávku v roku 2...

V Košiciach požehnali priestory nového Denného pastoračného centra bl. Teodora Romžu


Košice, 17. december (TSKE) V utorok 13. decembra 2022 sa uskutočnila posviacka Denného centra, ktoré zriadila Košická eparchia. Posviacku vykonal košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasiľ SJ. Centrum bolo zasvätené bl. mučeníkovi Teodorovi Romžovi, mučeníkovi a bi...

Arcibiskup Vasiľ navštívil centrá Gréckokatolíckej rómskej misie


Košice, 13. december (TSKE) V piatok 9.decembra sa vladyka Cyril Vasiľ SJ stretol s o. Martinom Mekelom, zodpovedným kňazom Prešovskej archieparchie za pastoráciu Rómov. Počas spoločného popoludnia sa vladyka oboznámil s históriou Gréckokatolíckej rómskej misie (GRM) na...

Deň otvorených dverí na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove


Košice, 13. december (TSKE) 9. decembra otvorilo svoje dvere Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove účastníkom Dňa otvorených dverí. Program, ktorý prichystali pedagógovia a študenti gymnázia, mal za úlohu poodhaliť charakter najstaršieho gréckokatolíckeho gy...

V Hrani oslávili 25. výročie vzniku kaplnky


Košice, 13. december (TSKE) V nedeľu 11. decembra slávili v obci Hraň (farnosť Novosad), 25. výročie vzniku kaplnky zasvätenej sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Nedeľná slávnosť bola spestrená snehovou nádielkou, ktorá zahalila krajinu do biela. Na začiatku vlady...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 12. – 18. december 2022


Pondelok 12. december Košice - Eparchiálny úrad - agenda Utorok 13. december 9.00 Košice - Eparchiálny úrad: stretnutie s kňazmi, ktorí majú vo farnosti seminaristov  15.00 Košice - pozehnanie nových priestorov Denného centra pre ukrajinských utečencov  S...

Vladyka Cyril Vasiľ SJ požehnal cestu koledníkov Dobrej noviny


Košice, 11. december (TSKE) Do košickej katedrály Narodenia presvätej Bohorodičky zavítali 10. decembra koledníci Dobrej noviny, aby na záver večernej svätej liturgie prijali požehnanie a vyslanie na cestu od arcibiskupa Cyrila Vasiľa, košického eparchiálneho biskupa. V...

Deň otvorených dverí na SOŠPg KE


Košice, 11. december (TSKE) 9. december 2022 (piatok) bol na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach vskutku výnimočný, keďže v tento deň prebiehal Deň otvorených dverí.   O bližšie informácie k štúdiu v odboroch Učiteľstvo pre MŠ a vycho...