Mladí Košickej eparchie sa po prázdninách stretli na odpuste svojho centra

Košice, 27. september (TSKE)V sobotu, 23. septembra sa opäť na prvom mládežníckom stretnutí po letných prázdninách, zišli mladí Košickej eparchie v Dvoriankach, na Odpuste Centra pre mládež sv. Jána Teológa.

Tohtoročná Odpustová slávnosť sa niesla v myšlienke Gamechanger - Nie je zmena, ako zmena. Hneď na začiatku stala pred prichádzajúcimi mladými výzva, pripraviť hravým spôsobom sa na slávenie odpustovej sv. liturgie, absolvovaním šiestich stanovíšť. Tie ponúkali možnosť správnej prípravy kresťana na slávenie sv. liturgie, od možnosti prístupu k sviatosti zmierenia, cez spev menlivých častí a zamýšľania sa nad sv. evanjeliom daného dňa, až po objavenie radosti zo spoločenstva, ktoré sa modlí za úmysly jeden druhého.

Slávnostnosť tohto dňa zvýraznila prítomnosť vladyku Cyrila Vasiľa SJ, ktorý spolu s viacerými kňazmi Košickej eparchie slávil Odpustovú sv. liturgiu. Vladyka Cyril vo svojej homílii poukázal mladým na to, že mládežnícke centrum je miesto vzájomného počúvania a budovania vzťahov ako medzi sebou, tak predovšetkým s Bohom. Všetkých mladých pozval k dvom skutočnostiam: „v živote si musíme dokázať nájsť čas na dobré a správne veci“ a následne načúvať Božím slovám „aby sme dokázali Božími slovami odpovedať na ukričanosť zlého v tomto svete“ Sv. liturgiu svojim nádherným spevom viedol zbor animátorov Košickej eparchie pod vedením Sofie Zorvanovej.

Na konci sv. liturgie vladyka Cyril odovzdal certifikáty o úspešnom ukončení Animátorskej školy Košickej eparchie dvom animátorkam. Taktiež odovzdal ďakovný list animátorovi Ladislavovi Pančíkovi, za jeho službu hlavného koordinátora gréckokatolíckych pútnikov na tohtoročné Svetové dni mládeže v Lisabone. V úplnom závere o. Ján Fedorišin, predseda Rady pre mládež poďakoval o. Milanovi Kmecovi a o. Lukášovi Vojčíkoví za ich bohumilú deväťročnú prácu pre mladých Košickej eparchie a za veľmi úspešne vedenie Rady pre mládež Košickej eparchie.

Slávnostným sprievodom sa všetci účastníci presunuli na dvor vedľa Centra, kde po prečítaní evanjelia, vladyka Cyril požehnal pripravené agapé, ktoré na odpustovej slávnosti nemohlo chýbať.

Po pohostení, rozhovoroch a spoločnom čase, nasledovala v programe diskusia Nie je zmena, ako zmena. Do diskusných kresiel zasadli duchovní otcovia Milan Kmec a Lukáš Vojčík, ktorí posledné roky viedli Radu pre mládež, a tiež duchovní otcovia Ján Fedorišin a Mário Csérep, ktorí ich od tohto roka v ich službe nahrádzajú. Ich odpovede ponúkli milé spomienky na mnohé uskutočnené aktivity pre mladých, ako aj odvážne vízie v ďalšej práci s mládežou.

Vyvrcholením Odpustu Centra bola modlitba požehnania Centru. Mladí, rozdelení do svojich protopresbyterátov, si posúvali vzájomné mládežnícky kríž a pri ňom sa modlili ako za centrum, tak za mladých svojich protopresbyterátov. Táto modlitba bola výrazom túžby a úlohy Centra, budovať mosty medzi mladými. Čerešničkou na záver bol koncert skupiny bratov Paľovcov, ktorý pred odchodom domov z odpustovej slávnosti mladých rozradostil a roztancoval.

Odpust Centra sa tradične koná v závere septembra a je akousi pomyselnou štartovacou čiarou do aktivít s mladými v novom cirkevnom roku. Nech na príhovor sv. Jána Teológa zakúsia aj v tomto čase mladí silu Božieho záujmu a lásky.

TSKE informoval Ján Fedorišin

Foto: Marcela Pinterová