Archimandrita Lajčiak navštívil rumunskú Oradeu

Košice, 13. október (TSKE) V dňoch 13.-15. októbra 2023 sa archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie, zúčastnil otvorenia pastoračného roka v rumunskom meste Oradea. Pozval ho vladyk Virgil Bercea, gréckokatolícky eparchiálny biskup vo Veľkom Varadíne (Oradea). Hneď v úvode sv. liturgie bol otec Jaroslav vladykom Virgilom obdarovaný zlatým krížom s ozdobami na znak dobrých a priateľských vzťahov medzi eparchiami a zároveň aj ako poďakovanie za pozvanie vladyku Virgila na slávenia počas návštevy kardinála Pietra Parolina v Košiciach. Eparchia v Oradey je počtom veriacich druhým najväčším gréckokatolíckym biskupstvom v Rumunsku so 162 kňazmi a 150 farnosťami.

TSKE

Foto: Eugen Ivut