Slávnostná posviacka prestola a ikonostasu v kaplnke sestier baziliánok v Sečovciach

Košice, 25. september (TSKE) V sobotu  23. septembra 2023 arcibiskup Cyril Vasiľ SJ posvätil v kláštore sestier baziliánok v Sečovciach nový prestol (oltár) a ikonostas. V homílii  vladyka Cyril upriamil pozornosť na úctu k duchovnému chrámu a prestolu, ktorým sa pri krste stáva každý človek. Zároveň pozval všetkých prítomných byť oltárom sprítomňujúcim Ježiša Krista uprostred tohto sveta.

Slávnostnej posviacky sa zúčastnila aj Generálna predstavená rádu z Ríma sr. M. Marcela Runcan OSBM a sr. Emanujila Vishka OSBM, ktoré sú na Slovensku a vykonávajú kanonickú vizitáciu. Spolu s nimi sa posviacky zúčastnili aj kňazi slúžiaci v tejto kaplnke s manželkami a spolu so sestrami ďakovali za prijaté milostí a dobrodenia


TSKE informovala Viceprovincia sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku

Foto: Dávid Serbinčík