Začiatok nového školského roka v Jovse

Košice, 22. september (TSKE) Dňa 6. septembra sa žiaci a učitelia Základnej školy v Jovse, zúčastnili na sv. liturgii, pri ktorej prosili Všemohúceho Boha o pomoc a požehnanie do nového školského roka a tiež o dary Svätého Ducha pri plnení svojich školských úloh.

Na záver sv. liturgie bolo požehnanie žiakov, zvlášť prvákov a ich tašiek, aby s ľahkosťou zvládali všetky školské povinnosti a tešili sa zo svojich úspechov.

Veríme, že popri školských povinnostiach si nájdu čas aj na modlitbu a sv. liturgiu. Želáme všetkým žiakom našej školy veľa úspechov a ich rodičom a učiteľom veľa radosti, múdrosti a trpezlivosti .

TSKE informovala Alena Šandorová