Aktuality z Košickej eparchie

Medzinárodná mládežnícka pešia púť tohto roku začínala vo farnosti Kráľovský Chlmec


Košice, 21. august (TSKE) Kráľovský Chlmec sa 13. augusta stal východiskovým bodom tohtoročnej Medzinárodnej mládežníckej pešej púte, ktorá niesla názov „Kto sú moji príbuzní?“. Najviac očakávanú mládežnícku púť už dlhé roky organizuje Maďarská gréckokatolícka metr...

Vo Vyšnej Rybnici posvätili obnovený chrám a oslávili 600. výročie zmienky o obci


Košice, 20. august (TSKE) Pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyšná Rybnica slávil v miestnej cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky 18. augusta košický eparcha Milan Chautur CSsR archirejskú svätú liturgiu, pri ktorej posvätil obnovený exte...

Vladyka Milan Chautur v novom videu vyzýva k sledovaniu Svetového stretnutia rodín v Dubline


Košice, 16. august (TSKE) Občianske združenie Byzantinos zverejnilo 16. augusta nové video košického eparchu Milana Chautura CSsR, v ktorom pozýva k sledovaniu diania na Svetovom stretnutí rodín v Dubline. Vladyka Milan, predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska...

Kantorský kurz III (2018/2019)


Milí kantori a priaznivci liturgického spevu. POZOR ZMENA!!! Kantorský kurz v Trebišove - termín 15. 12. NEBUDE. Ďakujeme za pochopenie. Aj v nasledujúcom školskom roku bude pokračovať Kantorský kurz vo svojom treťom ročníku. I...

Na klokočovskom odpuste odzneli výzvy k aktivite a autentickosti života


Košice, 13. august (TSKE) Tisíce pútnikov prišli 11. – 12. augusta do Klokočova na košickú celoeparchiálnu odpustovú slávnosť farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Samotná odpustová slávnosť začala už v piatok duchovnou obnovou, spojenou s modlitb...

V Malých Ozorovciach oslávili 20. výročie cerkvi


Košice, 11. august (TSKE) Na sviatok Premenenia Pána 6. augusta slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR v Malých Ozorovciach, filiálnej obci farnosti Zbehňov, archijerejskú svätú liturgiu, ktorá bola spojená s oslavou 20. výročia posvätenia chrámu. ...

V Ptrukši oslávili päťdesiate výročie cerkvi


Košice, 9. august (TSKE) V obci Ptrukša, ktorá patrí do farnosti Veľké Slemence, okres Michalovce, slávili 5. augusta za prítomnosti vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, 50. výročie miestnej Cerkvi Premenenia Pána. Pri tejto príležitosti vladyka Milan p...

Mariánski ctitelia v Klokočove sa pripravovali na odpustovú slávnosť


Košice, 4. august (TSKE) Týždeň pred eparchiálnou odpustovou slávnosťou 4. augusta putovali mariánski ctitelia na fatimskú sobotu do Klokočova, aby sa modlili za priebeh blížiacej sa odpustovej slávnosti Košickej eparchie v Klokočove. Fatimská sobota tradične začal...

V Krompachoch oslávili sviatok svojho patróna sv. Pantelejmona


Košice, 2. august (TSKE) V nedeľu 29. júla 2018 sa V Krompachoch, filiálke farnosti Slovinky, sa 29. júla konala odpustová slávnosť sv. Pantelejmona, ktorému je zasvätená miestna kaplnka. Kazateľom ako aj hlavným celebrantom slávnostnej svätej liturgie bol otec T...

Košické maďarské spoločenstvo dostalo do daru nový maďarský preklad evanjeliára


Košice, 31. júl (TSKE) Maďarské spoločenstvo pri farnosti Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach–Staré Mesto dostalo 29. júla nový maďarský preklad evanjeliára. Maďarskí veriaci na Slovensku, ale aj v metropólii Hajdúdorog, v Mukačevskej eparchii či Srbsku a R...

Za účasti vladyku Milana Chautura v Jovse oslávili šesťstoročnicu


Košice, 25. júl (TSKE) Pri príležitosti osláv 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Jovsa slávil 22. júla košický eparcha Milan Chautur CSsR v miestnej Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochrankyne ďakovnú archijerejskú svätú liturgiu. Vladyku Mila...

Baškovce oslávili 600-sté výročie prvej písomnej zmienky obce


Košice, 23. júl (TSKE) Obyvatelia obce Baškovce, ktorá patrí do farnosti Hlivištia, oslávili 21. júla 600 rokov od prvej písomnej zmienky o ich obci. Pri tejto príležitosti v miestnej Cerkvi Nanebovstúpenia Pána, slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ...

Mladí Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie spoznávali svoje miesto v Cirkvi


Košcie, 16. júl (TSKE) Vo farnosti Zemplín sa 9.– 13. konal už tradičný Mládežnícky letný tábor Maďarského protopresbyterátu. Päťdňový tábor pre mladých na tému „V Cirkvi, ale ako?“ zahŕňal prednášky, hry, piesne, výučbu písania ikon a mnoho ďalších aktivít. Nechýb...

Gréckokatolíci vo Veľkých Kapušanoch oslávili odpustovou slávnosťou 10 rokov cerkvi


Košice, 16. júl (TSKE) Vo farnosti Veľké Kapušany sa 15. júla uskutočnila košická eparchiálna odpustovú slávnosť, pri ktorej miestni veriaci oslávili aj 10. výročie posvätenia cerkvi bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča. Archijerejskú svätú liturgiu slávil košický

Uplynulo 50 rokov od navrátenia košickej cerkvi gréckokatolíkom


Košice, 14 júl (TSKE) V dnešný deň, 14. júla 2018, uplynulo 50 rokov od chvíle, kedy bola gréckokatolícka cerkev Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, terajšia katedrála Košickej eparchie, navrátená do rúk gréckokatolíkov a po 18 rokoch v nej boli opäť slá

Veriaci jubilujúcich farností Košickej eparchie putovali do Solúna


Košice, 12. júl (TSKE) Pri príležitosti osláv 200. výročia farských chrámov v Trhovišti a Belži, krátko po vyhlásení Jubilejného roka pre tieto farnosti, putovali veriaci 1. – 9. júla na Farskú jubilejnú púť Po stopách sv. Sedmopočetníkov. Takto sa chceli poďakovať

Mládež zo Spišskej Novej Vsi spoznávala život bl. Vasiľa Hopka


Košice, 11. júl (TSKE) Deti a mladí z farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi sa 2. – 6. júla zúčastnili farského tábora v lyžiarskom stredisku Hnilčík. Tábor sa niesol v téme o bl. hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi. Otec František Engel, kaplán farnosti, úč

Vo Zvale sa konalo stretnutie rodákov


Košice, 10. júl (TSKE) Rodáci zo Stariny sa 8. júla stretli na odpustovej slávnosti v zaniknutej obci Zvala na mieste pôvodného murovaného chrámu zasväteného svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický

V Nacinej Vsi oslávili 25. výročie cerkvi


Košice, 10. júl (TSKE) Pri príležitosti sviatku sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, sa 8. júla v Nacinej Vsi konala odpustová slávnosť, pri ktorej veriaci oslávili aj 25. výročie posvätenia cerkvi zasvätenej spomínaným svätcom. Zároveň si pr...

Na júlovej fatimskej sobote v Klokočove sa modlili za novomenovaného biskupa


Košice, 9. júl (TSKE) V Klokočove sa 7. júla konala fatimská sobota Košickej eparchie, ktorej archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Fatimská sobota začala modlitbou posvätného ruženca, po ktorom nasledovala modlitba tretie...