Pozvánka na odpustovú slávnosť vo Veľkých Kapušanoch

Gréckokatolícka cirkev farnosť Veľké Kapušany a Maďarský protopresbyterát Košickej eparchie Vás srdečne pozýva na eparchiálnu slávnosť chrámového sviatku, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. - 21. júla 2019 v Chráme blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča vo Veľkých Kapušanoch.

Program slávnosti:
Sobota
17.00 Paraklis
17.30 Svätá Liturgia
         Moleben k blaženému Petrovi Pavlovi Gojdičovi

Nedeľa
10.15 Ruženec, počas ruženca spoveď
11.00 Archijerejská svätá liturgia,
         Myrovanie
         Sprievod okolo chrámu