Krížová cesta a svätá liturgia za baníkov v Kojšove

Košice, 2. september (TSKE) V štvrtok, 29. augusta, Veriaci farnosti Kojšov a pútnici z blízkeho i ďalekého okolia na sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa 29. augusta sa tradične už po desiaty krát od obnovenia baníckeho kríža stretli na úpätí kopca, cez ktorí miestni baníci chodievali za prácou do baní. Inštalovaním a posvätením sochy Krista a Presvätej Bohorodičky na začiatku krížovej cesty si pripomenuli čas, kedy pred 10 rokmi za pomoci miestneho veriaceho Vasiľa Tancára obnovili banícky kríž a začali tradíciu krížových ciest na tomto mieste.

Poverený vedením krížovej cesty bol archimandrita Jaroslav Lajčiak, košický protosynkel, ktorý sa veriacim prihováral zamysleniami nad jednotlivými zastaveniami a slúžením svätej liturgie, za účasti miestneho duchovenstva a veriacich. Archimandrita Jaroslav zvýraznil myšlienku, že v dnešnom svete sa pravda ťažko hovorí a veľakrát ju ľudia nechcú počúvať, ale iba skrze slovo pravdy sa stávame v tomto svete autentickými kresťanmi.

Svätá liturgia za účasti kňazov a veriacich bola zakončená panychídou za zosnulých baníkov, po ktorej bolo myrovanie a spoločné agapé. Celá slávnosť pokračovala poobedňajším futbalovým zápasom, kde si sily zmerali miestni Kojšovčania proti mužstvu zloženému z členov spoločenstva Skala. Krásne počasie a voľný čas dali priestor na vnímanie Božej krásy a pokoja, ktorý skrze modlitbu a vytvorenie spoločenstva zostúpil do sŕdc všetkých pútnikov.

TSKE informoval Tomáš Labanič.

Foto: Tomáš Labanič