Spoločné vyhlásenie hierarchov Gréckokatolíckych cirkví Maďarska a Slovenska na podporu Mons. Stanisława Gądeckého, predsedu Poľskej biskupskej konferencie

Rodina je základná bunka spoločnosti a národa. V nej sa formuje a vyrastá každý človek. Preto vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa nedali zmiasť rôznymi ideologickými prúdmi, ktoré dnes uvádzajú do zmätku a chaosu a vytvárajú novú formu totalitarizmu, ktorá narúša antropologický a sociálny základ rodiny a ohrozuje náboženskú slobodu.

Hodnoty vyplývajúce nielen z kresťanského presvedčenia, ale predovšetkým z prirodzeného zákona, nahrádzajú nejakým novým typom sociálnych konštruktov a nútia nás pokladať výber akéhokoľvek spôsobu života za rovnocenný a predovšetkým morálne zhodný so spôsobom života, ktorý my pokladáme za tradičný, zdôrazňujúc pritom, že  každá osoba, ktorá nesúhlasí s touto novou mentalitou je pokladaná za spiatočnícku.

Rešpektujeme všetkých ľudí ako aj to, že každý si môže zvoliť svoju vlastnú cestu. Zároveň však žiadame, aby boli rešpektované hodnoty prirodzeného zákona, ktoré každý človek môže odhaliť svetlom rozumu. Preto ako hierarchovia Gréckokatolíckej cirkvi v Maďarsku a na Slovensku, ktorým záleží na zdravom vývoji našich detí a budúcnosti našich národov, sa pripájame k vyhláseniu Mons. Stanisława Gądeckého, predsedu Poľskej biskupskej konferencie.

Kresťanská láska nezatvára oči pred pravdou. Preto sme povinní vyzvať všetkých, hlavne politických predstaviteľov našich krajín, aby odmietli skrytú prípadne zjavnú a predovšetkým agresívnu propagandu nových teórii a tendencií antropologicky protikladných prirodzenému zákonu a chaos vzbudzujúcu gender ideológiu a radšej zlepšovali podmienky pre plnohodnotný život rodín.

Prešov a Hajdúdorog, 18. august 2019


Mons. Ján Babjak SJ                                                                             Mons. Péter Fülöp Kocsis

prešovský arcibiskup a metropolita                                          hajdúdorožský arcibiskup a metropolita

Mons. Milan Chautur CSsR                                                                        Mons. Atanáz Orosz

košický eparchiálny biskup                                                                miškovecký eparchiálny biskup

Mons. Peter Rusnák                                                                           Mons. Ábel Antal Szocska OSBM

bratislavský eparchiálny biskup                                                    nyíregyházsky eparchiálny biskup