Pozvánka na slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach

Rehoľné spoločenstvo redemptoristov v Michalovciach pozýva na odpustovú slávnosť bl. Metoda CSsR, ktorá začneme duchovnou obnovou v stredu 21. augusta a vyvrcholí archijerejskými svätými liturgia 24.–25. augusta.


STREDA – 21. 08. 2019
17.30 – novéna k Matke ustavičnej pomoci
18.00 – sv. liturgia

ŠTVRTOK – 22. 08. 2019
17.30 – moleben k bl. Metodovi
18.00 – sv. liturgia

PIATOK – 23. 08. 2019
17.30 – akatist požehnania rodín
18.00 – sv. liturgia

SOBOTA – 24. 08. 2019
15.30 – posvätný ruženec
16.00 – veľká večiereň
17.00 – Moleben k bl. Metodovi
18.00 – archijerejská sv. liturgia
– modlitby o uzdravenie s pomazaním posväteným olejom

NEDEĽA – 25. 08. 2019
7.00 – utiereň
8.00 – sv. liturgia
9.15 – akatist k Matke ustavičnej pomoci
10.00 – archijerejská sv. liturgia
15.30 – agapé


V rámci slávnosti sa bude konať 7. ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR, ktorá sa uskutoční 24. augusta 2019.
Trasa putovania:
6:15 – Nižný Hrabovec
8:00 – Poša
9:00 – Nižný Hrušov
10:40 – Vybuchanec
12:00 – Lesné
14:10 – Suché
15:40 – Topoľany
17:00 – Bazilika minor v Michalovciach

Viac informácií na www.dmt.sk