Pozvánka na eparchiálnu slávnosť v Klokočove

Gréckokatolícka eparchia Košice a Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Klokočove Vás pozývajú na  eparchiálnu slávnosť chrámového sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorá sa uskutoční
10. – 11. augusta.

PIATOK
16.00 Duchovná obnova
17.00 Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie

SOBOTA
16.00 Deviata hodinka a malá večiereň
17.00 Malé svätenie vody
18.00 Veľká večiereň s lítiou
19.15 Posvätný ruženec spoločenstiev mladých
20.00 Archijerejská svätá liturgia, dialógy, myrovanie
22.30 Krížová cesta mladých, duchovný program mladých

NEDEĽA
00.00 Svätá liturgia (slovenská) s panychídou
01.30 Akatist k Bohorodičke – Nevyčerpateľnej čaši
02.30 Polnočnica
03.30 Eucharistická poklona – adorácia v chráme
04.30 Prosebný kánon k Bohorodičke – paraklis
05.30 Moleben k Presvätej Bohorodičke
06.00 Utiereň a prvá hodinka
07.30 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
09.00 Tretia hodinka
09.15 Posvätný ruženec
10.00 Archijerejská svätá liturgia – kazateľ archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie
12.00 Šiesta hodinka