Aktuality z Košickej eparchie

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 21. – 27. november 2022


Pondelok 21. november Sampor - Benediktíni - duchovné cvičenia   Utorok 22. november Sampor - Benediktíni - duchovné cvičenia 12:00 Badín - Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku Streda 23. november Sampor - Benediktíni - duchovné cvi...

Projekt Cerkov s molodyma


Košice, 16. november (TSKE) V rámci projektu Cerkov s molodyma sa na internátoch Technickej univerzity v Košiciach v zimnom semestri uskutočnili už dve duchovno-vzdelávacie akcie. Naše O.Z. molody.Rusyny sa zameriava na udržiavanie rusínskej kultúry, jazyka a tradícií m...

Farnosť Košice – Ťahanovce oslávila svojich patrónov


Košice, 14. november (TSKE) V nedeľu 13. novembra slávila farnosť bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. Trčku v Košiciach na Sídlisku Ťahanovce odpustovú slávnosť svojich dvoch patrónov. Nedeľná slávnosť bola vyvrcholením trojdňovej duchovnej obnovy, počas ktorej ...

Cenu svätej Matky Terezy z Kalkaty získala riaditeľka Gréckokatolíckej charity v Košiciach


Košice, 14. november (TSKE) Vo štvrtok 10. novembra odovzdali po prvýkrát na Slovensku Cenu svätej Matky Terezy z Kalkaty. Zmyslom ocenenia je vyjadriť úctu a vďaku konkrétnym ľuďom, ktorí celým srdcom, dlhodobo a často aj v skrytosti, slúžia chudobným a odkázaným na po...

Ponožkový október


Košice, 10. november (TSKE) Denné centrum Košickej eparchie prijalo dar. Cirkevná základná a materská škola sv. Gorazda v Košiciach usporiadala akciu s názvom Ponožkový október.  Slovenské deti v priebehu minulého mesiaca vyzbierali spolu až 169 párov teplých ponožie...

Výročné stretnutie synodálneho tímu


Košice, 10. november (TSKE) Na prvé výročie kreovania synodálneho tímu Košickej eparchie sa jeho členovia stretli v priestoroch Múzea samizdatu v Košiciach. Biblické rozjímanie predniesol Zdeno Jenčuš, člen tímu. Na stretnutie prijal pozvanie aj najosv. vladyka Cyril Va...

​Výstavba a prestavba Pútnického domu Klokočov


Regionálny príspevok MIRRI SR Číslo zmluvy 1154/2021 plán rozvoja okresu Michalovce, prioritná oblasť C Rozvoj cestovného ruchu opatrenie C2 – Podpora rozvoja stredísk, sprístupnenie atraktivít a tvorbu nových produktov   Názov projektu: Výstavba a prestavba...

Odpustová slávnosť svätého archanjela Michala v Stanči


Košice, 7. november (TSKE) Dva dni pred sviatkom Zhromaždenia k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam, v nedeľu 6. novembra, sa vo farskom chráme v Stanči konala odpustová slávnosť spojená s posviackou exteriéru. Archijerejskú svätú liturgiu, v priamom...

Fatimská sobota v Michalovciach


Košice, 6. november (TSKE)V prvú novembrovú sobotu zaplnili lavice baziliky minor v Michalovciach mariánski ctitelia, ktorí prišli na program fatimskej soboty. Po modlitbe svätého ruženca pred ikonou Matky Ustavičnej pomoci a 3. času nasledovala prednáška otca Adama Mac...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 31. október – 6. november 2022


Pondelok 31. október Košice - Eparchiálny úrad: agenda Streda 2. november Košice - Eparchiálny úrad: agenda Štvrtok 3. november Košice - Eparchiálny úrad: agenda Piatok 4. november 10.00 Michalovce - Bazilika minor: pohreb o. Vasiľa Daceja 20.00 ...

Karneval všetkých svätých


Košice, 1. november (TSKE)V piatok 28. októbra sa v sobranskom protopresbyteráte (dekanáte) uskutočnilo stretnutie detí a mládeže SOPKA – (Sobrance pre Krista). Mladí zo Sobraniec a okolitých farností sa spoločne zišli na „Karnevale všetkých svätých“, na ktorý bol vstup...

Metodický deň učiteľov Košickej eparchie 2022


Košice, 29. október (TSKE)Po dlhých dvoch rokoch pandemických opatrení sa 27. októbra uskutočnil Metodický deň pedagógov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice (naposledy bol v roku 2019). Stretnutie sa uskutočnilo v pri...

Odpustová slávnosť vo farnosti Poráč


Košice, 27. október (TSKE) V nedeľu 23. októbra 2022 navštívil vladyka Cyril Vasiľ SJ, farnosť Poráč pri príležitosti slávenia odpustovej slávnosti zo sviatku sv. veľkomučeníka Demetra Myromvonného. Počas svojej návštevy vladyka posvätil aj obnovený exteriér cerkvi za ú

Kňazský deň Košickej eparchie


Košice, 25. október (TSKE) V priestoroch košického eparchiálneho úradu sa 25. októbra uskutočnil Kňazský deň Košickej eparchie. Jeho ústrednou témou boli úpravy slávenia sv. liturgie v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Zídení kňazi sa na začiatku zjednotili v mod...

Starobylá liturgia svätého Jakuba v košickej katedrále


Košice, 24. október (TSKE)Sviatok svätého apoštola Jakuba, podľa tela Pánovho brata, tento rok pripadol na nedeľu, 23. októbra, ktorú spoločenstvo Cirkvi zároveň slávilo ako Misijnú nedeľu. Pri príležitosti tohto sviatku sa v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku slávi s...

Farské popoludnie farnosti Košice - Staré mesto


Košice, 17. október (TSKE) V nedeľu 16. októbra zorganizovala farnosť Košice - Staré mesto tradičné farské popoludnie. Po spoločnej modlitbe si animátori pripravili pre deti športové a kreatívne aktivity. Po spoločnom občerstvení bol program obohatený spoločenstvom ukra...

V Černovej pri Ružomberku si pripomenuli 140. výročie narodenia Vendelína Javorku SJ


Košice, 16. október (TSKE) V sobotu15. októbra si v Černovej pri Ružomberku široká verejnosť pripomenula 140. výročie narodenia pátra Vendelína Javorku SJ.  Svätej omši v miestnom kostole predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup. Spol...

Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ na stretnutí seminaristov Čiech, Moravy a Slovenska


Košice, 15. október (TSKE) V sobotu 15. októbra sa na moravskom Velehrade uskutočnila 12. púť seminaristov Čiech, Moravy a Slovenska. Svätej omši predsedal Mons. Ján Graubner, pražský arcibiskup metropolita. Prinášame vám homíliu, ktorú predniesol arcibiskup Cyril Vasiľ

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 10. – 16. október2022


Pondelok 10. október Badín - Účasť na 103. plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska Utorok 11. október Badín - Účasť na 103. plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska Streda 12. október 16.00 Bratislava - nahrávanie v TV LUX 20.00 ...

Otvorenie skautského roku v Obišovciach


Košice, 10. október (TSKE) V sobotu 8. októbra košický skautský Zbor sv. Cyrila a Metoda spoločne s prešovským skautským Zborom bl. biskupa Vasiľa Hopka oficiálne otvorili skautský rok v Obišovciach. Celá slávnosť začala svätou liturgiou, ktorej predsedal vladyka Cyril ...