Protopresbyterská porada s rodinami v Porube pod Vihorlatom

Košice 19. jún (TSKE) V Porube pod Vihorlatom sa 18.júna stretli kňazské rodiny Michalovského protopresbyterátu. Stretnutie začalo v cerkvi spoločnou modlitbou, po ktorej sme sa presunuli na farský dvor. Pri agapé sme v neformálnom duchu pokračovali vo vzájomnom dialógu a spoznávaní sa. Pre deti boli k dispozícii rôzne atrakcie na dvore, a teda každý si mohol prísť na svoje. Do nášho spoločenstva zavítal aj vladyka Cyril Vasiľ SJ, ktorého prítomnosť znásobila radostnú atmosféru.  Príjemné popoludnie nepokazila ani búrka, ktorá nás zastihla. Rozchádzali sme sa obohatení a s vedomím, že sme urobili aspoň maličký krôčik v duchu synodálneho kráčania.

TSKE informovala Andrea Geregová

foto Juraj Gereg